Znaleziono 4 artykuły

Janusz M. Ślusarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania faunistyczne jezior tatrzańskich do roku 1914 Andrzej Kownacki Janusz M. Ślusarczyk s. 95-113
Badania naukowe i ochrona przyrody w działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1873-1950 Janusz M. Ślusarczyk s. 133-160
Badania jezior tatrzańskich z zakresu limnologii w latach 1804-1918 Janusz M. Ślusarczyk s. 155-177
Dyskusja po referacie Janusza Ślusarczyka "Badania naukowe i ochrona przyrody w działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1873-1950" Julian Dybiec Antoni Kleczkowski Barbara Morawska-Nowak Zbigniew Wójcik Janusz M. Ślusarczyk s. 160-163