Znaleziono 3 artykuły

Beata Ślusarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska i Słowacja jako miejsca lokowania centrów usług wspólnych – analiza porównawcza Beata Ślusarczyk s. 79-89
Komunikacja wewnętrzna - innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją Klaudia Smoląg Beata Ślusarczyk s. 203-214
Prace badawczo-rozwojowe w kontekście pomocy publicznej Beata Ślusarczyk s. 615-623