Znaleziono 191 artykułów

Roman Łyczywek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Siedemdziesięciolecie niepodległej adwokatury polskiej Janusz Krzaczek Kazimierz Secomski Kazimierz Łojewski Roman Łyczywek s. 1-15
Uwagi o metodyce pracy adwokackiej Roman Łyczywek s. 1-8
O społecznej roli i pracy adwokatury Roman Łyczywek s. 3-10
Założenia i koncepcje wystawy Roman Łyczywek s. 5-11
Między władzą a przestępcą : (o kłopotach z adwokaturą) Roman Łyczywek s. 5-9
Niektóre obowiązki adwokata i adwokatury w świetle ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Roman Łyczywek s. 7-12
W kwestii zakresu pojęć : "adwokat polski" i "adwokatura polska" Roman Łyczywek s. 9-14
O bibliografię pamiętników adwokackich Roman Łyczywek s. 9-15
Gdański adwokat - konfederat, senator i wojewoda : (w 150 rocznicę śmierci) Roman Łyczywek s. 12-15
Immunitet adwokata w prawie polskim Roman Łyczywek s. 12-19
Prawo do formalnej obrony według prawa o adwokaturze w związku z Konstytucją PRL Roman Łyczywek s. 13-15
Instytucja aresztu tymczasowego w projekcie kodeksu postępowania karnego Roman Łyczywek s. 14-28
O zagrożonej tożsamości adwokatury Roman Łyczywek s. 16-20
Adwokatura i nauka : (uwagi w związku z projektowaną sesją) Roman Łyczywek s. 16-20
Mandat adwokata w procesie karnym - mało widoczny uczestnik procesu : (szkice z psychologii sądowej) Roman Łyczywek s. 17-23
W sprawie badań nad powszechną historią adwokatury Roman Łyczywek s. 19-21
Biografie adwokackie w tomach IX-XIII "Polskiego Słownika Biograficznego" Roman Łyczywek s. 19-23
Medytacji socjologicznych o adwokaturze ciąg dalszy Roman Łyczywek s. 22-24
Zagadnienie konsultacji zawodowej w zespołach adwokackich : (artykuł dyskusyjny) Roman Łyczywek s. 23-27
Historia adwokatury polskiej okresu zaborów Roman Łyczywek s. 27-50
Luka w przepisie arł. 428 k.p.c. Roman Łyczywek s. 29-31
"Zaproszenie do Moskwy", Zbigniew Stypułkowski, Warszawa 1991 ; "W imieniu Rzeczypospolitej", Stefan Korboński, Warszawa 1991 : [recenzja] Roman Łyczywek Stefan Korboński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Stypułkowski (aut. dzieła rec.) s. 29-31
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 33-37
Instytut Naukowy Adwokatury : (artykuł dyskusyjny) Roman Łyczywek s. 35-41
Do "Niektórych zagadnień prawa do obrony" uwagi uzupełniające Roman Łyczywek s. 39-45
W kwestii wykładni przepisu art. 420 § 1 k.p.k. Roman Łyczywek s. 39-42
Pieniacze Roman Łyczywek s. 40-41
Samowolne wydalenie się oskarżonego (art. 323 k.p.k.) Roman Łyczywek s. 44-45
Doręczenie wyroku oskarżonemu (art. 143 §1 k.p.k.) Roman Łyczywek s. 46-48
Areszt według cesarsko-królewskiego kodeksu z r. 1873 Roman Łyczywek s. 46-49
Notatki procesowe w aktach obrońcy : uwagi prakseoiogiczne Roman Łyczywek s. 47-53
Czy, kogo i jak należy uczyć wymowy? Roman Łyczywek s. 48-55
Jeszcze o tajemnicy zawodowej adwokata Roman Łyczywek s. 49-52
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 50-52
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XLII Roman Łyczywek s. 51-52
Miscellanea karno-procesowe (III) : wnioski rewizji a granice wymiaru kary w sądzie rewizyjnym Roman Łyczywek s. 52-54
Dopuszczalna szybkość pojazdu uprzywilejowanego : (artykuł dyskusyjny) Roman Łyczywek s. 52-58
Adwokatura międzywojenna i sprawa brzeska Roman Łyczywek s. 54-59
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 55-58
Adwokatura w systemie prawnym Trzeciej Rzeszy Roman Łyczywek s. 55-65
Miscellanea karno-procesowe (IV) Roman Łyczywek s. 56-58
Miscellanea karno-procesowe (VII) Roman Łyczywek s. 57-60
Opis wystawy Roman Łyczywek s. 58-70
"Zdanie pytajne w praktyce procesu karnego", Maria Lipczyńska, Wrocław 1967 : [recenzja] Roman Łyczywek Maria Lipczyńska (aut. dzieła rec.) s. 58-60
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 59-60
Jan Wolfgang Goethe adwokat i doktor praw Roman Łyczywek s. 60-63
Art. 10 § 3 k.k., a ustawa amnestyjna z 1989 roku Roman Łyczywek s. 60
Gandhi jako adwokat w świetle swoich pamiętników Roman Łyczywek s. 60-65
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XXXIX Roman Łyczywek s. 61-62
Miscellanea karno-procesowe : zastosowanie art. 31 k.p.k. wobec sędziego II instancji Roman Łyczywek s. 61-62
Adwokaci polscy w roku Wiosny Ludów Roman Łyczywek s. 61-68
Zażalenie na postanowienie sądu rewizyjnego co do zastosowania aresztu tymczasowego : (przyczynek do wykładni art. 208 § 2 k.p.k.) Roman Łyczywek s. 62-67
"Postępowanie karne przed sądem pierszej instancji w aspekcie prakseologicznym", Zenon Jankowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Roman Łyczywek Zenon Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 64-68
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 65-69
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XLIII Roman Łyczywek s. 65-66
Obowiqzek obecności i prawo uczestnictwa oskarżonego przy czynnościach procesowych w postępowaniu sądowym Roman Łyczywek s. 65-80
Życie i sprawy adwokatury : (mysli i aforyzmy) LXXVIII [wybrał Roman Łyczywek] Roman Łyczywek s. 65-66
Pisemne wypowiedzi zaproszonych nie mogących wziąć udziału w naradzie Filip Rosengarten Ferdynand Rymarz Roman Łyczywek s. 65-67
Umorzenie sprawy z art. 49 k.p.k. Roman Łyczywek s. 65-69
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 66-69
Być w pełni obrońcą... Roman Łyczywek s. 66-67
Ograniczenie postępowania dowodowego (art. 333 k.p.k.) Roman Łyczywek s. 66-67
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 67-69
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 67-71
Refleksje nad czwartym tomem pamiętników gen. J. Kuropieski Roman Łyczywek s. 68-71
Kolejna dyskusja o karze śmierci Roman Łyczywek s. 68-69
Miscellanea karno-procesowe (V) Roman Łyczywek s. 68-70
Udział adwokatów w "rewolucji miast" (1789-1791) Roman Łyczywek s. 69-75
"Toga - czerwień - Polska", Ryszard Dzieszyński, Kraków 1985 : [recenzja] Roman Łyczywek Ryszard Dzieszyński (aut. dzieła rec.) s. 69
"Wielki zmierzch", Cezary Jellenta, Warszawa 1985 : [recenzja] Roman Łyczywek Cezary Jellenta (aut. dzieła rec.) s. 69-70
Adwokat - literat - bibliofil : Leopold Méyet (1850-1912) Roman Łyczywek s. 69-74
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 72-74
Obrońca a opinia biegłego w postępowaniu przygotowawczym Roman Łyczywek s. 72-82
Miscellanea karno-procesowe (II) Roman Łyczywek s. 72-76
O restytucję spółki cichej Roman Łyczywek s. 73-74
Pierwszy marszałek Sejmu II Rzeczypospolitej Roman Łyczywek s. 73-75
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zdzisław Czeszejko Jan Waszczyński Roman Łyczywek s. 74-93
"Psychologia zeznań świadków", Friedrich Arntzen, Warszawa 1989 : [recenzja] Roman Łyczywek Friedrich Arntzen (aut. dzieła rec.) s. 74-76
"Pliniusz Młodszy w świetle swoich listów i mów", Lidia Winniczuk, Warszawa 1987 : [recenzja] Roman Łyczywek Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Pułapki społeczne", Elmer Hankiss, Warszawa 1986 : [recenzja] Roman Łyczywek Elmer Hankiss (aut. dzieła rec.) s. 75-77
Marek T. Cyceron : adwokat rzymski Roman Łyczywek s. 75-91
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XLI Roman Łyczywek s. 76-78
Przerywanie obrońcy : znaczenie procesowe Roman Łyczywek s. 76-77
"Etyka w Polsce - Słownik pisarzy", Stanisław Jedynak, Wrocław 1986 : [recenzja] Roman Łyczywek Stanisław Jedynak (aut. dzieła rec.) s. 76-78
    Zacytuj
  • Udostępnij
Życie i sprawy adwokatury : (myśli i aforyzmy) LXXVI [wybrał Roman Łyczywek] Roman Łyczywek s. 76-77
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) LXI [wybrał Roman Łyczywek] Roman Łyczywek s. 77-78
Życie i sprawy adwokatury Roman Łyczywek s. 77-78
Wspomnienia palestranta żmudzkiego Roman Łyczywek s. 78-79
Pamiętnik dr Szymona Bergera Roman Łyczywek s. 79-80
Ze wspomnień aplikanta Roman Łyczywek s. 79-81
"Ministerstwo polskiej biedy", Zofia Zbyszewska, Warszawa 1983 : [recenzja] Roman Łyczywek Zofia Zbyszewska (aut. dzieła rec.) s. 79-81
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XL Roman Łyczywek s. 82-83
Biografie adwokatów w XVI i XVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego Roman Łyczywek s. 82-84
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 82-90
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 83-85
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 83-84
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 83-85
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 84-85
Na marginesie lektury książki o Abrahamie Lincolnie Roman Łyczywek s. 84-85
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 84-85
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 85-86
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 86-88
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 86-87
Stulecie wydania książki A(dama) N(iemirowskiego) pt.: „Pogląd dziejowy i zasadniczy na stanowisko obrońcy” Roman Łyczywek s. 87-89
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 88-90
"Listy do Władysława Bełzy", Leopold Meyet, [b.m.] 1983 : [recenzja] Roman Łyczywek s. 88
Życie i sprawy adwokatury (myśli - aforyzmy) LXXV Roman Łyczywek s. 88-89
"Ze wspomnień warszawskiego adwokata", Henryk Nowogródzki, Warszawa 1986 : [recenzja] Roman Łyczywek Henryk Nowogródzki (aut. dzieła rec.) s. 88-89
"Oskarżenie prywatne", Maria Lipczyńska, Warszawa 1977 : [recenzja] Roman Łyczywek Maria Lipczyńska (aut. dzieła rec.) s. 89-92
Anamneza a prawo do odmowy zeznań z art. 168 k.p.k. Roman Łyczywek s. 90
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 90-92
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XLIV Roman Łyczywek s. 91-92
Niektóre problemy polityki karnej w Polsce Roman Łyczywek s. 91-95
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 91-93
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) LX [wybrał Roman Łyczywek] Roman Łyczywek s. 91-92
Życie i sprawy adwokatury : (mysli i aforyzmy) LXXVII [wybrał Roman Łyczywek] Roman Łyczywek s. 91-92
Życie i sprawy adwokatury (myśli - aforyzmy) LXXIV Roman Łyczywek s. 92-94
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 93-95
Wspomnienia "Zielińskiego" Roman Łyczywek s. 95-97
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 96-98
Biografie adwokatów w XIV i XV tomie Polskiego Słownika Biograficznego Roman Łyczywek s. 97-101
Sprawa Kazimierza Moczarskiego i inne Roman Łyczywek s. 97-98
W kwestii starań o podniesienie umiejętności i sztuki wymowy w adwokaturze : prolegomena programowe Roman Łyczywek s. 98-101
Pamiętnikarskie reportaże Okręta Roman Łyczywek s. 98-99
Sądy polskie w Warszawie w latach 1914-1916 Roman Łyczywek s. 99-100
Autobiografia "Wielkiego duchem" Roman Łyczywek s. 99-101
Sceptyk konsekwentny : Anatol France Roman Łyczywek s. 100-105
Zygmunt Hofmokl-Ostrowski Roman Łyczywek s. 100-101
Ziemianin adwokatem Roman Łyczywek s. 100-101
Życie i sprawy adwokatury (myśli - aforyzmy) LXXIII Roman Łyczywek s. 100-101
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 100-101
Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich Roman Łyczywek s. 101-102
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 101-103
Pamiętnik Jana Olrycha Roman Łyczywek s. 101-102
Adwokaci w oczach Alaina Peyrefitte'a Roman Łyczywek Alain Peyrefitte (aut. dzieła rec.) s. 101-108
Ze wspomnień warszawskiego adwokata Roman Łyczywek s. 102-103
Pamiętnik "Nieprzekupnego" Roman Łyczywek s. 102-103
Diariusz schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej Roman Łyczywek s. 102-103
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) : (LXXXI) Roman Łyczywek s. 102-103
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XXXV Roman Łyczywek s. 103-104
Królestwo Kongresowe przed reformą sądów Roman Łyczywek s. 103-104
Skazaniec, adwokat, minister, pamiętnikarz Roman Łyczywek s. 103-104
Zarys historii procesów politycznych w Polsce (1918-1988) Roman Łyczywek s. 103-133
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XLVIII Roman Łyczywek s. 104-105
Sylwety obrończe Roman Łyczywek s. 104-105
Jubileuszowe pamiętniki Roman Łyczywek s. 104-105
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 104-106