Znaleziono 4 artykuły

Edyta Łyżwa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Integracja Polski z UE : daty i fakty Edyta Łyżwa s. 5-30
Instytucje proinnowacyjne w Polsce Edyta Łyżwa s. 57-63
Euro jako wspólna waluta Europy : narodziny systemu, jego rola i perspektywy dla Polski Edyta Łyżwa s. 109-129
Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy Edyta Łyżwa s. 265-273