Znaleziono 7 artykułów

Tadeusz Dionizy Łukaszuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obraz święty : ikona owocem i gwarantem prawdy wcielenia Tadeusz Dionizy Łukaszuk s. 11-36
Piekło w relacji do miłującego i miłosiernego Boga Tadeusz Dionizy Łukaszuk s. 23-29
Dojrzewanie doktryny o inkarnacyjnym fundamencie pośrednictwa Maryi Tadeusz Dionizy Łukaszuk s. 58-85
Królewska godność Maryi udziałem w królewskości Chrystusa Tadeusz Dionizy Łukaszuk s. 61-85
Dogmat o zbawieniu w Jezusie Chrystusie różnie przedkładany w przepowiadaniu i wyjaśniany w teologii Tadeusz Dionizy Łukaszuk s. 109-128
"Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Dogmat chrystologiczny w ujęciu integralnym", Tadeusz Dionizy Łukaszuk, Kraków 2000 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Tadeusz Dionizy Łukaszuk (aut. dzieła rec.) s. 193-197
"Obraz święty - Ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła. Zarys teologii świętego obrazu", Tadeusz Dionizy Łukaszuk, Częstochowa 1993 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Tadeusz Dionizy Łukaszuk (aut. dzieła rec.) s. 212-214