Znaleziono 6 artykułów

Agnieszka Łukasik-Turecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunek elektoratu do rozwiązań ustawowych wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn w obsadzaniu list wyborczych Agnieszka Łukasik-Turecka s. 47-59
Stosunek elektoratu do radiowych reklam wyborczych Agnieszka Łukasik-Turecka s. 189-190, 51-60
Outdoor advertising in the 2012 Ukraine parliamentary election Agnieszka Łukasik-Turecka s. 63-77
Prezydencka kampania wyborcza na łamach wybranych tygodników społeczno-politycznych Agnieszka Łukasik-Turecka s. 222, 81-92
Poparcie kandydata przez lidera partii a decyzje wyborców : adania elektoratu Agnieszka Łukasik-Turecka s. 121-132
Społeczne postrzeganie metody door-to-door Agnieszka Łukasik-Turecka s. 181-198