Znaleziono 6 artykułów

Janusz Łosowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sądy rugowe w Czemiernikach w XVII wieku Janusz Łosowski s. 7-34
Kilka uwag o badaniach nad elitami w miastach Polski przedrozbiorowej Andrzej Wyrobisz Janusz Łosowski (aut. dzieła rec.) s. 115-117
"Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku", Janusz Łosowski, Lublin 1997 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Janusz Łosowski (aut. dzieła rec.) s. 169-171
Specjalizacja archiwistyczna w lubelskim UMCS : kadra i problemy dydaktyki Krzysztof Skupieński Janusz Łosowski s. 185-212
„Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego”, Janusz Łosowski, Lublin 2004 : [recenzja] Stefan Ciara Janusz Łosowski (aut. dzieła rec.) s. 365-368
Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego Anna Łosowska Janusz Łosowski s. 479-501