Znaleziono 11 artykułów

Karol Łopatecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawłaszczenie nieruchomości na przykładzie działąń wojennych z początku XVII wieku w Rzeczypospolitej Obojga narodów : z badań nad prawem zdobyczy wojennej w epoce nowożytnej Karol Łopatecki s. 59-88
Kozyrscy – ostatni właściciele uroczyska Jaroszówka Ewa Zalewska Karol Łopatecki s. 61-81
Sprzedaż dóbr białostockich przez spadkobierców Jana Klemensa Branickiego Karol Łopatecki s. 75-99
Egzempcje wojskowe - immunitet żołnierski w Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI-XVII wieku Karol Łopatecki s. 101-145
Problemy z obsadzeniem nuncjatury w Polsce (XI 1935 – V 1937) Karol Łopatecki s. 125-152
O znaczeniu badań nad pospolitym ruszeniem w czasach I Rzeczypospolitej Przemysław Gawron Karol Łopatecki (aut. dzieła rec.) s. 183-210
Artykuły wojskowe autoramentu cudzoziemskiego Władysława IV – okoliczności powstania i ich charakterystyka Karol Łopatecki s. 235-255
"Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku", Aleksander Bołdyrew, Warszawa 2011 : [recenzja] Karol Łopatecki Aleksander Bołdyrew (aut. dzieła rec.) s. 241-247
Gediminas Lesmaitis (15 VII 1976 – 8 XII 2017) Konrad Bobiatyński Karol Łopatecki s. 281-285
Żołnierz i trybunały w siedemnastowiecznej koronie Przemysław Gawron Karol Łopatecki (aut. dzieła rec.) s. 293-310
"Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku)", Karol Łopatecki, Białystok 2013 : [recenzja] Adam Lityński Karol Łopatecki (aut. dzieła rec.) s. 359-363