Znaleziono 9 artykułów

Robert Łoś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Radziecka eksploatacja polskich urządzeń kolejowych : regulacje 1954-1957 Robert Łoś s. 53-63
Wizyta kanclerza Konrada Adenauera w Moskwie (8-14 IX 1955) : nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Związkiem Radzieckim a Republiką Federalną Niemiec Robert Łoś s. 75-96
Zachodnioniemiecka propozycja zawarcia paktu o nieagresji z Polską i Czechosłowacją w 1959 r. Robert Łoś s. 89-102
Kwestia utworzenia Misji Handlowej w stosunkach polsko-zachodnioniemieckich (1949-1963) Robert Łoś s. 149-161
"Polityka zagraniczna Słowacji", Robert Łoś, Łódź 2007 : [recenzja] Krzysztof Żarna Robert Łoś (aut. dzieła rec.) s. 175-178
Republika Czeska a zjednoczone Niemcy: wzajemne stosunki (1993–2004) Robert Łoś s. 213-222
The Czech Republic and the United Germany – Bilateral Relations (1993–2004) Robert Łoś s. 223-233
"Tajne dokumenty Biura Politycznego. PRL-ZSRR 1956-1970", Londyn 1998 : [recenzja] Robert Łoś s. 247-249
"Akten zur auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1967", München 1998 : [recenzja] Robert Łoś s. 257-259