Znaleziono 7 artykułów

Stanisław Łaniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Inženernye vojska v vostočno-prusskoj operacii", A. Vinskij, A. Šifrin, "Voenno-Istoričeskij Žurnal" 1975, nr 2 ; "2-ja udarnaja armija v vostočno-prusskoj operacii", S. Gladyš, "Voenno-Istoričeskij Žurnal" 1975, nr 2 : [recenzja] Stanisław Łaniec S. Gladyš (aut. dzieła rec.) A. Vinskij (aut. dzieła rec.) A. Šifrin (aut. dzieła rec.) s. 124-128
"Warmia wobec powstania styczniowego", Janusz Jasiński, "Roczniki Humanistyczne. Historia" T. XX, 1972, z. 2 : [recenzja] Stanisław Łaniec Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Cesarz Mikołaj II: młodość i pierwsze lata panowania 1868 – 1900, cz. I: Młodość, cz. II: Na tronie", Jan Sobczak, Olsztyn 1998 : [recenzja] Stanisław Łaniec Jan Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Kolej Wschodnia w latach 1842-1880. Z dziejów transportu kolejowego na Pomorzu Wschodnim", Andrzej Piątkowski, Olsztyn 1996 : [recenzja] Stanisław Łaniec Andrzej Piątkowski (aut. dzieła rec.) s. 252-254
Operacja wschodniopruska (1944-1945) w świetle radzieckiej literatury historycznej Stanisław Łaniec s. 339-356
W sprawie sprawozdania dr Zdzisława Taźbierskiego Stanisław Łaniec s. 483
"Kolejarze Królestwa Polskiego. Walki klasowe i życie polityczne 1878-1914", Stanisław Łaniec, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stanisław Łaniec (aut. dzieła rec.) s. 869-870