Znaleziono 4 artykuły

Olga Łachacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strasburski standard prawa człowieka do wolności i bezpieczeństwa osobistego: implikacje w sferze prawa polskiego Oksana Cabaj Olga Łachacz s. 15-33
"Demokracja środowiskowa" w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej na przykładzie implementacji postanowień Konwencji z Aarhus Oksana Cabaj Olga Łachacz s. 23-41
Kilka uwag o podziale władzy w Unii Europejskiej Jan Galster Olga Łachacz s. 63-76
"Forging a convention for crimes against humanity", red. Leila Nadya Sadat, Cambridge 2011 : [recenzja] Olga Łachacz Leila Nadya Sadat (aut. dzieła rec.) s. 281-286