Znaleziono 9 artykułów

Józef Błażej Łach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Deuteronomista Historyk i jego dzieło w 1-2 Królów w świetle współczesnych badań biblijnych Józef Błażej Łach s. 5-21
Powstanie 1-2 Królów w świetle współczesnych badań biblijnych Józef Błażej Łach s. 5-24
Prorocy w Starym Testamencie i ich rola w wychowaniu Izraela w świetle biblijnych opisów powołań Józef Błażej Łach s. 17-39
"Księgi 1-2 Królów : wstęp - przekład z oryginału - komentarz - ekskursy", red. Józef Błażej Łach, Poznań 2007 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Józef Błażej Łach (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Monarcha odrzucony przez Boga i lud : proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu", Dariusz Dziadosz, Przemyśl 2006 : [recenzja] Józef Błażej Łach Dariusz Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 361-365
"Księgi 1-2 Królów : wstęp historyczno-krytyczny : przekład z oryginału : komentarz : ekskursy", Józef Błażej Łach, Poznań 2007 : [recenzja] Piotr Mierzwa Józef Błażej Łach s. 371-374
"Księgi historyczne Starego Testamentu", cz. 1, "Dziejopisarstwo izraelskie : Księgi : Jozuego, Sędziów, Samuela, Królów", opracowali T. Brzegowy, J. Łach, S. Wypych, [w:] "Wprowadzenie w myśl i wezwanie Ksiąg Biblijnych", t. 2, red. J. Frankowski, S. Wypych, Warszawa 2006 : [recenzja] Józef Błażej Łach T. Brzegowy (aut. dzieła rec.) J. Frankowski (aut. dzieła rec.) S. Wypych (aut. dzieła rec.) J. Łach (aut. dzieła rec.) s. 379-385
"Teologia Starego Testamentu", Hugolin Langkammer, Rzeszów 2006 : [recenzja] Józef Błażej Łach Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 387-390
"Życie człowieka w świetle Biblii : antropologia biblijna Starego i Nowego Testamentu", Hugolin Langkammer, Rzeszów 2004 : [recenzja] Józef Błażej Łach Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 395-398