Znaleziono 1 artykuł

K. Čepiené

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pokłosie jubileuszu Uniwersytetu Wileńskiego Henryk Baranowski Irena Petrauskiené (aut. dzieła rec.) K. Čepiené (aut. dzieła rec.) s. 415-421