Znaleziono 17 artykułów

Władysław Ćwik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ Volneya na "Ród ludzki" Staszica Władysław Ćwik s. 21-34
Czas napisania traktatu Krasińskiego o "O stanowisku Polski z bożych i ludzkich względów" : (przyczynek do genezy utworu) Władysław Ćwik s. 57-78
Miasta królewskie Lubelszczyzny okresu stanisławowskiego (do Sejmu Czteroletniego) w walce o swoje prawa Władysław Ćwik s. 67-80
Sprawa "usamoistnienia" miast w Królestwie Polskim przed 1864 r. Władysław Ćwik s. 127-144
Wpływ Volneya na "Ród ludzki" Staszica : (dokończenie) Władysław Ćwik s. 150-160
Projekt "ustawy miejskiej" dla Królestwa Polskiego z doby polistopadowej Władysław Ćwik s. 167-173
Dozorcy miast województwa mazowieckiego (1818-1821) Władysław Ćwik s. 169-177
"Miasta królewskie Lubelszczyzny w drugiej połowie XVIII wieku", Władysław Ćwik, Lublin 1968 : [recenzja] Jan Lewandowski Władysław Ćwik (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Rymika Zygmunta Krasińskiego", Jan Magiera, Kraków 1911 : [recenzja] Władysław Ćwik Jan Magiera (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Świat nadzmysłowy i teorya ewolucyi w początkach filozofii Krasińskiego", Zygmunt Gerstmann, Stanisławów 1911 : [recenzja] Władysław Ćwik Zygmunt Gerstmann (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Stosunki pośmiertne duchowe pewnej duszy z Zygmuntem Krasińskim, poetą, filozofem i mistykiem polskim, poświęcone cieniom Zygmunta Krasińskiego w stuletnią rocznicę jego urodzin", Paryż 1911 : [recenzja] Władysław Ćwik s. 221
Miasta rządowe małopolskiej części Królestwa Polskiego 1815 - 1866 : stan gospodarczo-społeczny Władysław Ćwik s. 229-247
Mikołaj Sęp Szarzyński : żywot i dzieła Władysław Ćwik s. 279-309
Władysław Ćwik, "Komisja Dobrego Porządku (lubelska) jako sąd w sprawach prywatnych (1782 - 1791)", "Czasopismo Prawno-Historyczne". [b.r.]. 17, z. 1 J. M. Władysław Ćwik (aut. dzieła rec.) s. 282
Profesor dr Józef Mazurkiewicz - sylwetka naukowca Władysław Ćwik s. 309-313
    Zacytuj
  • Udostępnij
Mikołaj Sęp Szarzyński : żywot i dzieła : (dokończenie) Władysław Ćwik s. 425-446
Wpływ "Ruin" Volneya na "Sybillę" Woronicza Władysław Ćwik s. 435-446