Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego został powołany 1 stycznia 2008 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 października 2007 roku. Jego poprzednikami były Wydział Filologiczno-Historyczny i Wydział Humanistyczny. Zajęcia na Wydziale Filologicznym ruszyły po raz pierwszy z początkiem roku akademickiego 2008/2009. Dziekanem Wydziału Filologicznego na kadencję 2008-2012 i 2012-2016 jest prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Wydział Filologiczny znajduje się w sercu nowoczesnego Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Oferuje aż 23 kierunki związane z językami i kulturą świata, Polski, obszaru krajów nadbałtyckich i regionu Pomorza. Kierunki studiów należą do obszaru: filologii, neofilologii, kulturoznawstwa mają charakter interdyscyplinarny praktyczny i artystyczny.