Celem Fundacji Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej była odbudowa i krzewienie oświaty i kultury opartej na kulturze chrześcijańskiej, wspólnym dziedzictwem Europy w nawiązywaniu do realistycznego nurtu filozofii sięgającego swymi korzeniami antyku, jak również pomoc w kontynuowaniu i szerzeniu dorobku Szkoły Lubelskiej.