Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest jedną z najstarszych organizacji oświatowych, pozarządowym stowarzyszeniem zajmującym się edukacją osób dorosłych. Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej, podnoszenie poziomu wykształcenia oraz wspomaganie szkolnictwa państwowego.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - to własny system szkolnictwa średniego, policealnego i wyższego oraz działalność kursową związana z doskonaleniem zawodowym, dokształcaniem oraz promocją zatrudnienia. Działamy na terenie całego kraju poprzez sieć oddziałów regionalnych, wyposażonych we własną bazę lokalową, współpracujących z profesjonalna kadrą wykładowców, nauczycieli i specjalistów z zakresu edukacji i praktyki gospodarczej.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest założycielem uczelni - Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (wcześniej: Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu), w której można studiować na 4 wydziałach:

- Wydziale Nauk Pedagogicznych z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora habilitowanego i doktora w dyscyplinie pedagogika

- Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

- Wydziale Nauk Technicznych

- Wydziale Zamiejscowym DSW w Kłodzku