Tytuł Applied Linguistic Papers
ISSN 2544–9354
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Applied Linguistic Papers
2018, Tom 25, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inkorporowanie modeli z dziedziny fizyki, matematyki i neurobiologii na grunt lingwistyki antropocentrycznej = Applying Physical, Mathematical and Neurobiological Models into Linguistic Research Anna Bajerowska s. 1-8
Pleonazm jako reduplikacja semantyczna we współczesnym języku niemieckim = Pleonasms as a Semantic Reduplication in Contemporary German Paweł Bąk s. 9-24
Sprachontologie und Entwicklung natürlicher Sprachen = Linguistic Ontology and Development of Natural Languages Michail L. Kotin s. 25-37
Kilka uwag o frazeologizmach w słownikach dwujęzycznych online = Some Remarks on Phrasemes in Bilingual Online Dictionaries Magdalena Lisiecka-Czop s. 39-50
Metafizyka myślenia - syntetycznie o kwestii 'myślenie', czy myślenie specjalistyczne = Metaphysics of Thinking - Synthetically about the Issue, "Thinking" or "Specialized Thinking" Grzegorz Pawłowski s. 51-59
Na czym polega "lingwistyczna inteligencja" współczesnych systemów glottodydaktycznych? : adaptywność w skali mikro- i makro- w obecnych rozwiązaniach e-learningowych = What is "Linguistic Intelligence" of Modern Glottodactic Systems? : Adaptivity on Micro- and Macro Scale in Current E-Learning Solutions Paweł Szerszeń s. 61-72
Między dźwiękiem a obrazem w języku chińskim = Between Sound and Image in Chinise Ewa Zajdler s. 73-83
Indywidualizacja nauczania na lekcji języka obcego - utopia czy konieczność? = Individualisation of Teaching in the Language Classroom - Utopia or Necessity? Monika Janicka s. 85-97
Sukces w nauce języka obcego w świetle podejścia ekologicznego = Success in Foreign Language Learning in the Light of an Ecological Approach Hadrian Lankiewicz s. 99-115
Problemy składniowe w tekstach naukowych studentów filologii germańskiej : kilka uwag o specyfice pisarstwa naukowego w języku niemieckim jako obcym = Syntactic Problems in Academic Texts of Students of German Studies : A Few Comments on the Specifics of the Academic Writing in German as a Foreign Language Monika Schönherr s. 117-126
Pragmatic Competence of Teachers : A Constrastive Case Study of Native and Non-Native Teachers of English Anna Szczepaniak-Kozak Emilia Wąsikiewicz-Firlej s. 127-142
Wykładnia translacyjna tekstów z zakresu prawa = Translational Interpretation of Legal Texts Anna Bonek s. 143-157
Wpływ wiedzy translatorskiej studentów 1. roku na skuteczność dydaktyki translacji = The Knowledge about Translation in First Year Students and its Influence on the Effectiveness of Translation Teaching Monika Nader-Cioczek s. 159-170
Programy wspomagające tłumaczenie "w chmurze" - co i jak w trawie piszczy? = What's New in the World of Cloud-Based CAT Tools? Maria Nikishina s. 171-179
Wpływ kompetencji dyskursywnej na rozwój sprawności translatorskiej w zakresie tłumaczenia symultanicznego = Influence of the Discourse Competence in the Development of Translation Skills in the Simultaneous Interpreting Joanna Pędzisz s. 181-192
"Die Fremdsprache Deutsch im Zeitalter der Aufklärung, der Klassik und der Romantik : Grundzüge der deutschen Sprachgeschichte in Europa", Helmut Glück, Wiesbaden 2013 : [recenzja] Andrzej Kątny Helmut Glück (aut. dzieła rec.) s. 193-196
Sprawozdanie z konferencji "5th Polish Eye Tracking Conference" (Lublin 21-23.04.2017) Dominik Kudła s. 197-200