Tytuł Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy
ISSN 2084-6770
Wydawca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy
2010, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie s. 9-10
Podstawy pedagogiki pastoralnej Piotr Mazur s. 13-23
Miejsce edukacji ustawicznej we współczesnym społeczeństwie Anita Famuła-Jurczak s. 25-31
Wychowanie do wartości w rodzinie Anna Błasiak s. 33-38
Wychowanie do wartości pracy ogniwem współczesnej szkoły Iwona Oleksa Agata Szabała–Walczuk s. 39-48
Sieć szkół promujących zdrowie na terenie Miasta Chełm Augustyn Okoński s. 49-57
Jakie książki obowiązkowo powinien przeczytać pedagog wczesnoszkolny? : znaczenie literatury w formowaniu przyszłej kadry nauczycielskiej Mariusz Grabowski s. 59-67
Model kształcenia pedagoga socjalnego na Ukrainie Petro Husak s. 71-78
Створення образу соціального педагога Igor Ostapjowski s. 79-83
Bолонтерська діяльність у ролі навчальних для майбутніх соціальних працівників Nadia Korpach s. 85-89
Властивості при диференціації груп для проведення навчання Наркотики Tetiana Martynyuk s. 91-98
Edukácia seniorov Lenka Lachytová s. 99-105
Predškolská pedagogika – Terminologický a výkladový slovník Valentína Trubíniová s. 107-108
Výchova a vzdelávanie v Slovenskej republike Zuzana Hollá s. 109-121
Szkoła Kluczowych Kompetencji Edyta Chudoba s. 125-131
Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych Jarosław Wójcicki s. 133-137
Koło artystyczno-literackie – „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” Agnieszka Piwnicka-Jagielska s. 139-144
Doktor Jadwiga Młodowska (1882-1934) Barbara Rogucka s. 147-152
Profesor Wincenty Okoń Zbigniew Waldemar Okoń s. 153-156
V Międzynarodowa Konferencja Socjalno – Pedagogiczna " Ідповідалъне ставленняя до здоров’я: теоріа та технологіі" łuck, 24–25.IX.2010 r. Iwona Oleksa Agata Szabała–Walczuk s. 159-160
„Edukacja wczesnoszkolna – szanse i zagrożenia” Międzynarodowe Seminarium Naukowe Chełm, 18 X 2010 r. Beata Komorowska s. 161-165
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kvalita života II. Sociálno ekonomické a eticko-spirituálne aspekty Preszov, 28 – 29 X 2010 r. Iwona Oleksa Agata Szabała–Walczuk s. 167-168
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie ućiteľov Levocza", 10 – 11 XI 2010 r. Iwona Oleksa Agata Szabała–Walczuk s. 169-170
Recenzja książki "Edukacja elementarna – wyzwania, konteksty, dylematy” red. A. Skowrońska–Kruszewska Jolanta Karbowniczek A. Skowrońska–Kruszewska (aut. dzieła rec.) s. 171-172
Recenzja książki Piotra Mazura „Koncepcja człowieka w New Age” Agnieszka Lewikowska Piotr Mazur s. 173-175