Tytuł Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość
ISSN 1731-8440
Wydawca Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość
2007, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O tym, co wpływa na nauki pedagogiczne w skali globalnej Brunon Bartz s. 7-23
Wpływ zmian w edukacji na system wartości młodego człowieka Wojciech Drzeżdżon s. 24-34
Postawy studentów uczelni wyższych Gdańska wobec małżeństwa Tomasz K. Wszeborowski s. 35-51
Spór o istnienie etyki w dawnym Gdańsku Mariusz Brodnicki s. 52-63
Polityka regionalna Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia (cz. 2, regiony) Tomasz Sowiński s. 64-87
Globalizacja a badania rynku Hanna Klimek s. 88-96
Polski system ubezpieczeń społecznych - zalety i wady Andrzej Grzebieniak s. 97-105
Langego wizja gospodarki socjalistycznej Mirosław Jodko s. 106-115
Fundusze hedgingowe jako innowacyjne fundusze inwestycyjne dla zamożnych osób fizycznych Sławomir Antkiewicz s. 116-129
Dopuszczalność stosowania reklamy porównawczej w obszarze prawnym Unii Europejskiej Alicja Mikołajczyk s. 130-145
Outsourcing usług logistycznych w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw Tomasz Naspiński s. 146-159
Współczesny nauczyciel-wychowawca i jego świat wartości Jan Żebrowski s. 163-176
Amoryzm a etyka zawodu nauczyciela-wychowawcy Ludwik Kostro s. 177-198
Etyka zawodu nauczyciela akademickiego Bohdan Dziemidok s. 199-203
Etyczno-deontologiczne kompetencje nauczyciela-wychowawcy Wojciech Drzeżdżon s. 204-209
Dziennikarz jako wychowawca i etyk Wojciech Węckowski s. 210-214
Realizacja programów profilaktycznych w szkołach Lucyna Maculewicz s. 215-224
Wartości etyczno-moralne w dalekowschodnich sztukach walki na przykładzie karate Bogusław Jeremicz s. 225-228
Kronika s. 229-239