Tytuł Zoophilologica. Polish Journal of Animals Studies
ISSN 2451-3849
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Zoophilologica. Polish Journal of Animals Studies
2016, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7
Wprowadzenie Justyna Tymieniecka-Suchanek s. 9
Słoń a sprawa literaturoznawców, czyli o zoofilologii słów kilka Rekonesans Piotr Krupiński s. 13-23
„Tierisches” Eugena Drewermanna W kierunku teologicznym Zbigniew Kadłubek s. 25-28
Bóg-człowiek, bóg-zwierzę Zwierzęce twarze religii Alina Mitek-Dziemba s. 29-36
Zwierzęce, jakiego nie ma Beata Mytych-Forajter s. 37-43
Blisko ziemi : kilka lekcji jeża Tadeusz Sławek s. 45-60
Placing the Work of Timothy Morton Within Material Ecocriticism Donald Wesling s. 61-69
Problem dopuszczalności stosowania przemocy w obronie zwierząt w teorii praw zwierząt Toma Regana Dariusz Gzyra s. 71-82
Jak to jest być nietoperzem? Refleksje przy lekturze eseju Thomasa Nagela Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 83-94
Nagie życie zwierząt : o wartości użytkowej Giorgio Agambena Michał Krzykawski s. 95-108
Rola obrazów mentalnych w procesie myślenia zwierząt : Czy język jest warunkiem koniecznym myślenia? Honorata Korpikiewicz s. 109-132
Przyczynek do studiów nad biologiczną ewolucją komunikacji : na tropie pewnej hipotezy Tomasz Nowak s. 133-147
Naturalna technika: swarming i komunikacja międzygatunkowa Ekaterina Nikitina s. 149-163
(Re)wizje naturalizmu w świetle badań nad zwierzętami (animal studies) : rekonesans Dariusz Piechota s. 165-173
Kobiety, psy i koty : domowa koegzystencja ludzi i zwierząt w literaturze familijnej Marzena Kotyczka s. 175-194
"Ludzkie i Nie-ludzkie" : Antropologia Czesława Miłosza: człowiek wobec zwierząt Małgorzata Roeske s. 195-205
Za pan brat ze ślimakiem : o pewnym zwierzęcym motywie w poezji Ryszarda Krynickiego Anna Filipowicz s. 207-226
Mieszkańcy „opacznego miniaturowego uniwersum” : zwierzęta w twórczości W.G. Sebalda Katarzyna Kończal s. 227-250
Whether Animals : Pondering Animality in Lorna Crozier’s Poetry Zuzanna Szatanik s. 251-261
„Ile zwierząt zabrał Mojżesz do swojej arki?” Zwierzęce, dziecięce i poetyckie według Justyny Bargielskiej Aleksander Nawarecki s. 263-270
Czy owad to zwierzę? Maciej Walczak s. 271-277
„Zaiste, nikt im losu zazdrościć nie może” : Robert Falcon Scott i Apsley Cherry-Garrard o swoich zwierzętach w drodze na biegun południowy Jacek Kurek s. 279-294
Cicho sza : o (nie)ludzkim obliczu blokady Leningradu Beata Pawletko s. 295-306
I zwierzęta mają historię… O książce Érica Barataya Anna Barcz s. 309-316
Sprawozdanie z seminarium naukowego „Dziś i jutro doświadczeń na zwierzętach” Katowice, 11 czerwca 2015 roku Justyna Więcławek s. 319-324
Od teorii etycznej do politycznej Dariusz Gzyra Sue Donaldson (aut. dzieła rec.) Will Kymlicka (aut. dzieła rec.) s. 327-328
Wokół tajemnic zwierzęcego umysłu Justyna Tymieniecka-Suchanek Monique A.R. Udell (aut. dzieła rec.) Clive D.L. Wynne (aut. dzieła rec.) s. 329-330
Noty o autorach s. 331-336