Tytuł Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska
ISSN 1643-4668
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska
2002, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ignacy Krasicki do publiczności polskiego teatru Irena Kadulska s. 9-15
Czas i przestrzeń w „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach” Ignacego Krasickiego Barbara Filiks s. 17-26
„Uwagi” Ignacego Krasickiego na tle europejskiej tradycji pism moralistycznych Daniel Kalinowski s. 27-40
Krasicki i La Fontaine Maria Kostrzyńska-Walczak s. 41-48
Słownictwo militarne w „Myszeidzie” Krasickiego Kęsikowa Urszula s. 49-59
Krasicki – duszpasterz i administrator Marek Żejmo s. 61-64
O kazaniach Krasickiego Krzysztof Zadarko s. 65-76
Pozytywiści i Krasicki : z badań nad recepcją pisarza Kazimierz Chrusciński s. 77-83
Zainteresowanie Młodej Polski epopeją a „Chłopi” Reymonta Tadeusz Linker s. 87-109
Kreacje bohaterów w „Ziemi” Zoli i w „Chłopach” Władysława Stanisława Reymonta Anna Obuchowicz s. 111-122
„Reymonta siódmy dzień stworzenny”, czyli odpoczynek przy baśni Barbara Kosmowska s. 123-130
Stabilitas loci tęsknotą bohaterów w krótkich formach narracyjnych Władysława Stanisława Reymonta Edward Jakiel s. 131-139
Obraz miasta w „Ziemi obiecanej” Władysława Stanisława Reymonta Grażyna Różańska s. 141-147
U wrót tajemnicy – „Wampir” Władysława Stanisława Reymonta Barbara Filiks s. 149-172
Reymont – teatr – film – radio : rekonesans Tadeusz Oracki s. 173-186
Reymont w tłumaczeniu Paula Cazin : na przykładzie nowel „Legenda wigilijna” i „Skazaniec nr 437” Katarzyna Kostrzyńska-Walczak s. 187-192
Reymont i Cazin – dzieje współpracy Kazimierz Chruściński s. 193-202