Tytuł Wartości w muzyce
ISSN 0208-6336
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Wartości w muzyce
2008, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Jadwiga Uchyła-Zroski s. 7-10
Wartość muzyki a kompetencja muzyczna Bogumiła Mika s. 13-23
Rozumienie muzyki procesem wiodącym ku wartościom Jadwiga Uchyła-Zroski s. 24-34
Estetyka sytuacji edukacyjnych Danuta Waloszek s. 35-46
Dylematy aksjologiczne powszechnej edukacji muzycznej Rafał Ciesielski s. 47-56
Muzyczność poezji : podstawą rozwoju wrażliwości dziecka na dobro i piękno Bronisława Dymara s. 57-67
Wartości poznawcze śląskich pieśni ludowych Krystyna Turek s. 68-76
Nowe media a odpowiedzialność jako kategoria aksjologiczna w edukacji estetycznej młodzieży Ewa Szaradowska-Zamirska s. 77-88
Profesjogram dyrygenta zespołów muzycznych Alojzy Suchanek s. 91-96
Rola techniki dyrygenckiej w procesie kształtowania interpretacji utworu chóralnego w zespole amatorskim Aleksandra Zeman s. 97-103
Problematyka pracy nad partyturą chóralną współczesnych kompozytorów lwowskich Krystyna Pankiewycz s. 104-112
Lwowski dyrygent, kompozytor i pedagog profesor Adam Sołtys i jego uczniowie Tatiana Lysenko-Diduła s. 113-120
Utwory fletowe Johanna Wilhelma Gabrielskiego : ogólna charakterystyka oraz problem ich wartości i recepcji Krzysztof Rottermund s. 121-128
"Msza akademicka" Stanisława Kwiatkowskiego, czyli o genezie i życiu scenicznym pewnej gdańskiej kompozycji Agnieszka Maliszewska s. 129-136
Koncertowa aktywność nauczycieli akademickich a ich postawy wobec dziecięcej i młodzieżowej publiczności niepełnosprawnej Wiesława A. Sacher s. 139-150
Terapia muzyczna jako droga ku wartościom Radosław Tarczoń s. 151-160
Odbiór utworu muzycznego przez dziecko przedszkolne Lidia Kataryńczuk-Mania s. 161-169
Muzyka środkiem i wartością w rozwijaniu wyobraźni twórczej młodzieży licealnej Alina Górniok-Naglik s. 170-179
Forma plastyczna a forma muzyczna : z doświadczeń kształcenia plastycznego studentów wychowania muzycznego Instytutu Muzyki Urszula Szuścik s. 180-184
Specyfika zajęć umuzykalniających Danuta Zoń-Ciuk s. 185-191
Muzyka wczesnego dzieciństwa a przygotowanie zawodowe nauczyciela Lidia Wollman s. 192-200