Tytuł Studia Podlaskie
ISSN 0867-1370
Wydawca Uniwersytet w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Podlaskie
2007/2008, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywność Polaków i polski ruch wojskowy przed wybuchem pierwszej wojny światowej (1908-1914) Mieczysław Wrzosek s. 7-51
Charakterystyka obszaru Mazur i północnego Podlasia, objętych operacją mazursko-augustowską w lutym 1915 roku Stanisław Czerep s. 53-98
Kazimierz Zakrzewski (1900-1941) : historyk, ideolog, działacz społeczny i polityczny Grzegorz Zackiewicz s. 101-129
Stosunki międzyetniczne na Wileńszczyźnie w latach okupacji nazistowskiej (1941-1944) Arūnas Bubnys s. 133-144
Przyczynek do kwestii delimitacji granicy wschodniej Polski po drugiej wojnie światowej z uwzględnieniem odcinka białostockiego Jarosław Kozikowski s. 145-162
"Ruch porozumienia narodowego" na Białostocczyźnie w latach osiemdziesiątych XX wieku : zarys problematyki Grzegorz Radłowski s. 163-178
W poszukiwaniu "Yerushalayim de'Lita": historiografia izraelska dotycząca Europy Północno-Wschodniej w latach drugiej wojny światowej Witold Mędykowski s. 181-198
Współczesna historiografia litewska o wydarzeniach końca drugiej wojny światowej i jej skutkach dla Litwy: mity, koniunktura, poszukiwanie obiektywizmu Algis Kasperavičius s. 199-211
Problematyka jeniectwa i internowań Polaków w okresie drugiej wojny światowej na froncie wschodnim w historiografii Wanda K. Roman s. 213-236
Problematyka tzw. zachodniej Białorusi 1939-1941 w publikacjach polskich (1997-2005) Ludmiła Jaskiewicz s. 237-255
Istoriografiâ i istočniki voenno-inženernoj podgotovki Zapadnogo Osobogo Voennogo Okruga v 1939-1941 Sergej Pivovarčik s. 257-270
Badania drugiej wojny światowej w Instytucie Historii Litwy w latach 2000-2005: problemy, wyniki, perspektywy Rimantas Miknys s. 271-282
Okupacyjne losy policjantów w polskiej historiografii : stan badań i postulaty badawcze Robert Litwiński s. 283-298
Losy polskiego dziedzictwa kulturalnego w latach drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu w historiografii Dariusz Matelski s. 299-318
Raport Komisji Specjalnej KC KP(b)B o rezultatach sprawdzenia faktów zawartych w liście do redakcji "Prawdy" o sytuacji w Białymstoku Michał Gnatowski s. 321-351
Przebieg referendum ludowego z 30 czerwca 1946 roku w powiecie augustowskim w świetle raportu szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie Jan Snopko s. 353-364
"Polska i sąsiedzi : stosunki wojskowe 1921-1939", Marian Leczyk, Warszawa 2004 : [recenzja] Mieczysław Wrzosek Marian Leczyk (aut. dzieła rec.) s. 367-371
"Kościół prawosławny w Polsce", Antoni Mironowicz, Białystok 2006 : [recenzja] Witold Jamielity Antoni Mironowicz (aut. dzieła rec.) s. 372-375
In memoriam : prof. Henryk Ruciński Elżbieta Bagińska s. 379-382