Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1956, Tom 1, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-7
Albert Einstein R. Gajewsk J. Plebański s. 9-20
Z zagadnień postępu naukowego Stefan Nowak s. 21-46
Rola postępu technicznego w rozwoju historycznym Eugeniusz Olszewski Jan Pazdur s. 47-70
Pierwszy most warszawski Stanisław Furman Wojciech Suchorzewski s. 71-108
Czesław Witoszyński : studium biograficzne Jerzy Bukowski s. 109-158
"History of Psychology", Georg Sidney Brett, London 1953 : [recenzja] Maria Uklejska Georg Sidney Brett (aut. dzieła rec.) s. 159-170
"Istoriko-matiematiczeskije issledowanija", Wypusk VII, pod red. G. F. Rybkina, A. P. Juszkiewicza, Moskwa 1954 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki A. P. Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) G. F. Rybkin (aut. dzieła rec.) s. 171-175
"Sowriemiennyj kapitalizm i tiechnika", A. A. Zworykin, Moskwa 1954 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski A. A. Zworykin (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Marian Smoluchowski - Życie i twórczość", Armin Teske, 1955 : [recenzja] Wojciech Starzyński Armin Teske (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Aristoteles' Werk und Geist", Josef Zürcher, Paderborn 1952 : [recenzja] Waldemar Voisé Josef Zürcher (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Geschichte der Chemie. I. Vom Altertum bis zur Entdeckung des Sauerstoffs", Georg Lockemann, Berlin 1950 : [recenzja] W. Hubicki Georg Lockemann (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Histoire des découvertes astronomiques", Pierre Humbert, Paris 1948 : [recenzja] A. Birkenmajer Pierre Humbert (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Istoria jestestwoznanija", A. Grygorian, D. Iwanow, N. Figurowski, Moskwa 1955 : [recenzja] L. Szyfman N. Figurowski (aut. dzieła rec.) A. Grygorian (aut. dzieła rec.) D. Iwanow (aut. dzieła rec.) s. 183
"A short History of Educational Ideas", S. J. Curtis, M. E. A. Boultwood, London 1954 : [recenzja] M. E. A. Boultwood (aut. dzieła rec.) S. J. Curtis (aut. dzieła rec.) s. 184
"Russkaja tiechniczeskaja litieratura pierwoj czetwierti XVIII wieka", W. W. Danilewskij, 1954 : [recenzja] W. W. Danilewskij (aut. dzieła rec.) s. 184
"History of Strength of Materials", Stephen P. Timoshenko, London 1953 : [recenzja] Stephen P. Timoshenko (aut. dzieła rec.) s. 185
"A History of Civil Engineering", Hans Straub, London 1952 : [recenzja] Hans Straub (aut. dzieła rec.) s. 185
"A history of mechanical inventions", Abbott Payson Usher, Harvard 1954 : [recenzja] Abbott Payson Usher (aut. dzieła rec.) s. 186
"K istorii razwitija priedstawlenij o prostranstwie i wriemieni w klassiczeskoj fizikie", M. B. Wilnickij, Kijew 1955 : [recenzja] M. B. Wilnickij (aut. dzieła rec.) s. 186
"Istorja tiepłoeniergietiki", I. J. Konfiedieratof, Moskwa-Leningrad 1954 : [recenzja] I. J. Konfiedieratof (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Moskowskij Uniwiersitiet - kratkij istoriczeskij oczerk", Moskwa 1955 : [recenzja] s. 187
"Oczerki po istorii razwitija elektriczeskich maszin", S. A. Gusiew, Moskwa-Leningrad 1955 : [recenzja] S. A. Gusiew (aut. dzieła rec.) s. 187
"Trudy Instituta Istorii Jestestwoznanija i Tiechniki" : [recenzja] s. 188
"Ignacy Łukasiewicz", Jan Dębski, Warszawa 1955 : [recenzja] Jan Dębski (aut. dzieła rec.) s. 188
Pracownia Historii Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Zakładu Historii Nauki PAN we Wrocławiu (wraz z dokumentacją). s. 189-190
Od arystotelizmu do obiektywizmu : (z badań nad rozwojem myśli lekarskiej w dobie Odrodzenia) Stanisław Szpilczyński s. 190-193
Tło społeczne medycyny gdańskiej w epoce Odrodzenia Stanisław Sokół s. 193-199
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu z punktu widzenia potrzeb historii medycyny na Śląsku (Komunikat) Karol Głombiowski s. 199-202
Katalog wystawy rękopisów i starodruków lekarskich. s. 202-205
Pracownia Historii Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Zakładu Historii Nauki PAN w Lublinie Wł. Hubicki s. 205-206
Podjęcie prac badawczych w zakresie historii motoryzacji i transportu drogowego Jerzy Bukowski s. 207-210
Z prac nad historią polskiej techniki filmowej Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 210-214
Prace badawcze nad historią górnictwa i hutnictwa tatrzańskiego s. 214-216
Sekcja Historii Nauk Biologicznych i Medycznych Komitetu Historii Nauki s. 216-219