Tytuł Kieleckie Studia Teologiczne
ISSN 1730-072X
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Kieleckie Studia Teologiczne
2002, Tom 1, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Drogi Księże Profesorze... : list Ojca Świętego] Jan Paweł II s. 7
Przedmowa Kazimierz Ryczan s. 8
[Wielce Czcigodny Księże Profesorze... : list Rektora KUL] Andrzej Szostek s. 9
[Czcigodny Księże Profesorze... : słowo Rektora WSD w Kielcach] Kazimierz Gurda s. 10-11
Od Redakcji s. 13-14
Życie i działalność naukowo-dydaktyczna Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza Andrzej Kaleta s. 15-23
Nie pozwolić upaść żadnemu Jego słowu na ziemię (1 Sm 3,19) Jan Śledzianowski s. 27-29
Studenckie wspomnienie Renata Bugajska s. 30-31
"Ojciec" Gabriela Pindur Piotr Pindur s. 32
Oblubieniec Mirosław Wróbel s. 33
Teoria i praktyka kaznodziejskiej posługi Słowa w ujęciu Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza Jan Twardy s. 34-53
Prawo i ewangelia w kontekście "nauczających inaczej" według 1 Tm 1, 3b-11 Stanisław Bielecki s. 57-70
Izaak, syn Abrahama i Sary Maria Braun-Gałkowska s. 71-75
Teologia Ducha Świętego według Dz 2, 1-47 Stanisław Dyk s. 76-95
Miasta z perykopy Mt 11, 20-24 w świetle odpłaty Andrzej Głuchowski s. 96-109
Dojrzałość Kościoła w Pełni Chrystusa : studium egzegetyczno-teologiczne Ef 4, 12-16 Anna Emmanuela Klich s. 110-125
Pielgrzymka – droga do domu JHWH (Ps 84, 6-8) Marcin Kowalski s. 126-141
Świadectwo Ducha Świętego w Jezusie w J 15, 18-16, 15 Franciszek Mickiewicz s. 142-167
Życie Chrześcijan jako życie w Chrystusie według św. Pawła Wojciech Misztal s. 168-185
Mali – uczniowie Jezusa Adam Nieciecki s. 186-199
Paweł z Tarsu – "sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej" (Rz 1,1) Jan Nowak s. 200-211
Abraham i Sara jako skała i cysterna : analiza egzegetyczno-teologiczna peykopy Iz 51, 1-3 Gabriela Pindur s. 212-223
Grzech ludu Bożego w Hbr 3, 7-19 : analiza egzegetyczno-teologiczna Piotr Pindur s. 224-244
Biblijna terminologia pokuty i nawrócenia Leszek Sikorski s. 245-253
Agape – Duch przenikający posługę Słowa Andrzej Sionek s. 254-280
Eklezjalny wymiar szukania Zmartwychwstałego (J 20, 1-18) Paweł Staroszczyk s. 281-309
Poranek zmartwychwstania według św. Łukasza (24, 1-12) w polskim przepowiadaniu posoborowym Florencjan Piotr Szymański s. 310-350
Pochodzenie tytułu "Logos" i jego znaczenie w Prologu Ewangelii według św. Jana Paweł Tambor s. 351-363
"Syn człowieczy przyszedł dać życie jako okup w miejsce wielu" (Mk,10,45b) : czym jest odkupienie? Henryk Witczyk s. 364-385
Bóg w narracji o Józefie (Rdz 37-50) Mirosław Wróbel s. 386-394