Tytuł Podstawy Edukacji
ISSN 2081-2264
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Podstawy Edukacji
2008, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktorów naukowych s. 7-12
Ró ż norodno ść propozycji epistemologicznych a praktyka edukacyjna Andrzej Gofron s. 13-42
Funkcjonalizm i teoria konfliktu wobec idei równości w edukacji Beata Gofron s. 43-65
Edukacyjne przestrzenie do świadczania mądrości Małgorzata Piasecka s. 67-91
„Original Play™”: podstawa uczenia się i rozwoju dzieci Fred Donaldson s. 93-117
Doświadczenia i korzyści płynące z wdrażania programu „Original Play™” wśród dzieci i młodzieży w Polsce Jolanta Graczykowska s. 119-132
Związki psychologii i pedagogiki humanistycznej z dalekowschodnimi ideałami wychowania Paweł Zieliński s. 133-146
W poszukiwaniu wiedzy o wychowaniu Monika Adamska-Staroń s. 147-170
Wiedza osobista nauczyciela – implikacje pedagogiczne Beata Łukasik s. 171-179
O rozumieniu wartości w komunikacji edukacyjnej : studium lekcji szkolnej Monika Kowalczyk-Gnyp s. 181-191
Wirtualny świat nieograniczoną możliwością rozwoju jednostki czy drogą donikąd Elżbieta Napora s. 193-202
Zastosowanie analizy skupień do interpretacji wyników badania skalą poczucia zadowolenia studentów z warunków studiowania Urszula Augustyńska Agnieszka Kozerska s. 203-221
Noty o autorach s. 223