Tytuł Ars inter Culturas
ISSN 2083-1226
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Ars inter Culturas
2010, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Jarosław Chaciński s. 5-7
W stronę globalnej cywilizacji przyszłości - o potrzebie twórczego dialogu z "innością" Agnieszka Cybal-Michalska s. 11-22
Komunikacyjne i integracyjne znaczenie symboli kulturowych - na przykładzie muzyki Mirosław Sobecki s. 23-33
Kultura i sztuka popularna jako obszar działań edukacyjnych Witold Jakubowski s. 35-45
Die Bedeutung der musikalischen Bildung in Europa vor dem Hintergrund unserer nationalen Geschichte - Beispiel Deutschland Karl Heinrich Ehrenforth s. 49-57
Der Liederatlas europäischer Sprachen der Klingenden Brücke Friedhelm Brusniak s. 59-64
Musikpädagogik : Verschlungene Wege durch die Zeit. Traditionen - Tendenzen - Gefahren : kritische Anmerkungen zu wegweisenden Konzepten des Musikunterrichts im 20. Jahrhundert Josef Sulz s. 65-81
Kulturelle Diversität als Voraussetzung : Anmerkungen zu einem altneuen, transnationalen musikpädagogischen Konzept Aaron Eckstaedt s. 83-90
O rozumieniu muzyki innego kręgu kulturowego - możliwości i ograniczenia horyzontów własnego poznania Jarosław Chaciński s. 93-105
Опера классического бельканто : парадоксы осмысления Irina Stepanivna Drač s. 107-120
Украинская фортепианная музыка как феномен культуры XX века Galina Nіkolaї s. 121-132
Kształtowanie idei narodowej muzyki amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych Anna G. Piotrowska s. 133-144
Karczmy i zajazdy : literackie opisy przestrzeni wielokulturowej Andrzej Fabianowski s. 147-154
Oswajanie Dalekiego Wschodu : o trzech polskich podróżach orientalnych Daniel Kalinowski s. 155-165
Poezja w twórczości Konrada Pałubickiego Marlena Pietrzykowska s. 167-175
VEEH-HARFA - nowa jakość w powszechnym życiu muzycznym Monika Zytke s. 179-184
Sprawozdanie z konferencji "Wspólnoty a migracje. Konteksty edukacji międzykulturowej" Agnieszka Sołbut Emilia Żyłkiewicz s. 184-187
Społeczne, kulturowe i edukacyjne konteksty pedagogiki międzykulturowej Cieszyn-Ustroń Jaszowiec, 19-21 października 2009 roku Alicja Hruzd s. 187-192
"Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne", Agnieszka Cybal-Michalska, Poznań 2006 : [recenzja] Emilia Żyłkiewicz Agnieszka Cybal-Michalska (aut. dzieła rec.) s. 192-195