Tytuł Wschodnioznawstwo
ISSN 2082-7695
Wydawca Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Wschodnioznawstwo
2007, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autorzy s. 7-8
Wstęp s. 9-12
Краткая политическая история Грузии : ретроспективное эссе Георгий Тархан-Моурави s. 15-36
Zarys transformacji demokratycznej w Republice Mołdowa w latach 1988-2005 Walenty Baluk s. 37-53
Nietypowy federalizm serbsko-czarnogórski Anna Krukowska s. 55-70
Problematyka narodowościowa na Słowacji : wybrane zagadnienia Elżbieta Pałka s. 71-81
Formy podtrzymywania polskości słowackiej Polonii na przykładzie działalności „Klubu Polskiego - Stowarzyszenia Polaków i ich Przyjaciół na Słowacji” Michał Lubicz-Miszewski s. 83-114
Problem integracji Rosjan w Estonii w latach 1989-2005 Michał Patyna s. 115-138
Stosunki państwa z Kościołami (zjednoczeniami religijnymi) we współczesnej Rosji Tomasz J. Szyszlak s. 139-167
Wspólnota Niepodległych Państw - integracja czy dezintegracja? Renata Mazur s. 169-189
Stosunki Republiki Białoruś z zachodnioeuropejskimi organizacjami i ugrupowaniami integracyjnymi w latach 1991-2006 Tomasz Kurek s. 191-213
Zewnętrzny wymiar ukraińskiego rozdroża - geopolityczne znaczenie Ukrainy oraz koncepcje ukraińskiej polityki zagranicznej Anna Kozłowska s. 215-242
Obszar postradziecki w oficjalnych strategiach Federacji Rosyjskiej i Rady ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej Paweł Kozłowski s. 243-269
Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa wojskowego Federacji Rosyjskiej Łukasz Rucki s. 271-294
Polityka Federacji Rosyjskiej wobec konfliktu jugosłowiańskiego w latach 1992-2002 Joanna A. Nocko s. 295-316
Relacje NATO - Rosja na forum Stałej Wspólnej Rady NATO - Rosja w latach 1997-2002 Wojciech Kazanecki s. 317-337
Relacje niemiecko-rosyjskie od Gerharda Schrödera do Angeli Merkel - w niemieckiej opinii publicznej Krzysztof Tokarz s. 339-347
Konflikty zbrojne w Abchazji i Południowej Osetii a wybrane problemy bezpieczeństwa w stosunkach gruzińsko-rosyjskich Zbigniew Cierpiński s. 349-381
„Nowa Wielka Gra” o przyszłość Azji Centralnej Beata Karoń s. 383-409
Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej w Azji w założeniach polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej Łukasz Firmanty s. 411-425
Żydowskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu Jordanu Jarosław Jarząbek s. 427-445
Ukraina w myśli geopolitycznej Romana Dmowskiego Grzegorz Tokarz s. 447-456
Mechanizmy polityczne kształtowania świadomości autorytarnej społeczeństwa białoruskiego Paweł Usow s. 457-474
Polonica w „Materiałach” IV-tego Międzynarodowego Kongresu Białorutenistów Zdzisław J. Winnicki s. 477-507
"Histońa Białorusi 1795-2000", Zachar Szybieka, Lublin 2002 : [recenzja] Rafał Czachor Zachar Szybieka (aut. dzieła rec.) s. 509-513
"Szkice kojdanowskie. Kojdanowsko-Polski Rejon Narodowościowy w BSSR. Uwagi o genezie oraz przesłankach funkcjonowania. Stan badań problematyki", Z.J. Winnicki, Wrocław 2005 : [recenzja] Helena Giebień Z.J. Winnicki (aut. dzieła rec.) s. 515-523
"Najnouszaja gistoryja biełaruskaha parlamentaryzmu", Miensk 2005 : [recenzja] Kazimierz Frąckiewicz s. 525-532
"Łukaszenko. Politiczieskaja biografija", Aleksandr Fieduta, Moskwa 2005 : [recenzja] Rafał Czachor Aleksandr Fieduta (aut. dzieła rec.) s. 533-535
"Besidy z Błażenniszym Liubomyrom Huzarom: Do postkonfesijnoho chrystyjanstwa", Antuan Arżakowśkyj, Lwiw 2006 : [recenzja] Tomasz J. Szyszlak Antuan Arżakowśkyj (aut. dzieła rec.) s. 537-542
"Religijność na pograniczu. Polacy na Zaolziu", Małgorzata Michalska, Czeski Cieszyn 2006 : [recenzja] Elżbieta Pałka Małgorzata Michalska (aut. dzieła rec.) s. 543-546
Ustawa federalna Federacji Rosyjskiej „O wolności sumienia i o zjednoczeniach religijnych” z 19 IX 1997 r. z późniejszymi zmianami T.J. Szyszlak s. 549-566