Tytuł Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
ISSN 1896-8333
Wydawca Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
2007, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Europejski Kodeks Dobrej Administracji a polska procedura i praktyka administracyjna Helena Babiuch s. 5-15
Odpowiedzialność cywilna za naruszenie prawa pacjenta do informacji Izabela Bernatek-Zaguła s. 17-37
Prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych - uwagi w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej Anna Feja-Paszkiewicz s. 39-50
Legalność (nielegalność) Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze - rozważania w oparciu o zasadę suwerenności państw-stron Statutu MTK Joanna Helios s. 51-62
Państwo narodowe a integracja europejska Wioletta Jedlecka s. 63-74
Rękojmia a ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową - porównanie sytuacji konsumenta pod rządami poprzedniej i obecnej regulacji prawnej Agnieszka Kurzyńska s. 75-86
Postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń z pomocy społecznej Iwona Sierpowska s. 87-95
Rozpoznanie obszarów zarządzania personelem w małych przedsiębiorstwach Bożena Jasiak s. 99-113
Zastosowanie metody KAM do oceny tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w Polsce Agnieszka Macuga s. 115-125
Inwentyczne uwarunkowania tworzenia innowacji Paweł Macuga s. 127-139
Poglądy współczesnych szkół ekonomicznych na rolę państwa w gospodarce Przemysław Siudak s. 141-156
Czynniki determinujące samodzielność decyzyjną oddziałów przedsiębiostw międzynarodowych w zakresie marketingu Dariusz Sobotkiewicz s. 157-167
Portfel inwestycyjny otwartych funduszy emerytalnych a interesy ich uczestników Bogumiła Wątorek s. 169-178
Wykorzystanie gier symulacyjnych w nauczaniu języka angielskiego dla celów zawodowych Lilia Omelan s. 181-186