Tytuł Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
ISSN 0080-3634
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
2011, Tom 71

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia gospodarcza Polski przedrozbiorowej - porzucone terytorium? Jacek Kochanowicz Anna Sosnowska s. 7-32
Korabniki, Niewody i Rybitwy z terenu Kujaw jako osady służebne związane z książęcym regale wodnym Marcin Danielewski s. 33-53
Nielegalny hazard w II Rzeczypospolitej : rekonesans badawczy Mateusz Rodak s. 55-82
Gospodarczo-finansowe aspekty działalności samorządu terytorialnego w ramach inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego (1936–1939) Wojciech Chudzik s. 83-105
Czarnoksiężnik z dolarowej krainy, czyli rzecz o interpretacji źródeł Tomasz Flasiński s. 107-126
Struktura własności ziemskiej i jej dochodów w województwie kijowskim w 1789 r. Konrad Rzemieniecki s. 127-155
Uposażenie profesora zwyczajnego polskiej państwowej szkoły akademickiej w okresie od 1 X 1923 do 31 I 1934 r. Jarosław Jastrzębski s. 157-182
"Why Europe? The Medieval Origins of Its Special Path", Michael Mitterauer ; tł. G. Chapple, Chicago-London 2010 : [recenzja] Piotr Guzowski G. Chapple (aut. dzieła rec.) Michael Mitterauer (aut. dzieła rec.) s. 183-190
"Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI–XVIII wieku", red. U. Augustyniak, Warszawa 2009 : [recenzja] Marzena Liedke Urszula Augustyniak (aut. dzieła rec.) s. 190-198
"Natiolisme économique et industrialisation. L’expérience des pays de l’Est (1789–1939)", Thomas David, Genève 2009 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Thomas David (aut. dzieła rec.) s. 198-202
"Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku", Agnieszka Jagodzińska, Wrocław 2008 : [recenzja] Maciej Moszyński Agnieszka Jagodzińska (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Serviteurs de l’Etat. Les élites administratives en Prusse de 1871 à 1933", Marie-Bénédicte Vincent, Paris-Berlin 2006 : [recenzja] Christian Myschor Marie-Bénédicte Vincent (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Moderne. Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 bis 1960", hrsg. von H. Schultz, A. Harre, Wiesbaden 2010 : [recenzja] H. Schultz Janusz Żarnowski A. Harre (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"Wieś zachodniobiałoruska 1944–1953. Wybrane aspekty", Małgorzata Ruchniewicz, Wrocław 2010 : [recenzja] Włodzimierz Mędrzecki Małgorzata Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Zdrowe matki, chciane dzieci. Ruch kontroli urodzeń w stanie Illinois (1923–1941)", Sylwia Kuźma-Markowska, Warszawa 2009 : [recenzja] Katarzyna Sierakowska Sylwia Kuźma-Markowska (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989", Jerzy Kochanowski, Warszawa 2010 : [recenzja] Tadeusz Janicki Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 222-226
"Capitalism and the Jews", Jerry Z. Muller, Princeton 2010 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Jerry Z. Muller (aut. dzieła rec.) s. 227-231
Sprawozdanie z konferencji „Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku” – Łódź, 28–29 IX 2010 Piotr Guzowski s. 233-235
Sprawozdanie z konferencji „Upieniężnienie – kiedy moneta staje się pieniądzem” – Nowa Sól 25–26 XI 2010 Piotr Guzowski s. 237-238
Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą – na drodze do o żywienia badań nad gospodarką i społeczeństwem Elżbieta Kościk s. 239-245