Tytuł Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
ISSN 2300-0562
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
2012, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Andrzej Rykała s. 7-12
Dlaczego razem? : uwagi o relacjach między geograficzno-historyczną i geograficzno-polityczną perspektywą metodologiczną i poznawczą Andrzej Rykała s. 13-37
Koncepcje geopolityczne Iwana Dusińskiego Piotr Eberhardt s. 39-59
The boundaries of the Middle East - past, present and future Gideon Biger s. 61-67
Kwestia językowa w dziejach : zarys problematyki Roman Szul s. 69-94
Interakcja „badacz-podmiot badania" w studiach nad mniejszościami w Polsce Marek Sobczyński s. 95-112
Wielkie posiadłości ziemskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i ich wpływ na dzisiejsze środowisko antropogeniczne Mariusz Kowalski s. 113-138
Stosunki międzypaństwowe Polski z Ukrainą, Białorusią i Litwą po 1990 roku w kontekście sytuacji mniejszości narodowych Marek Barwiński s. 139-166
Ze studiów nad rolą protestantów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Łodzi Mariusz Kulesza s. 167-192
Aktywność społeczna oraz relikty dziedzictwa materialnego ewangelików augsburskich w Pabianicach Anna Klimek s. 193-206
Cmentarze łódzkie na tle rozwoju ludnościowego i przestrzennego miasta Anna Wiercińska s. 207-220
Przestrzenne zróżnicowanie procesów asymilacji Polonii w Nowym Jorku Agnieszka Tomalka s. 221-241
Rozwój Kościołów protestanckich w Ameryce Łacińskiej Zofia Kozłowska-Socha s. 243-269
"Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka - nowe wyzwanie dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej", Krzysztof Czubocha, Toruń 2012 : [recenzja] Marek Sobczyński Krzysztof Czubocha (aut. dzieła rec.) s. 271-274
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Geografii Politycznej nt. "Wschodni wymiar zjednoczonej Europy", Chełm-Łuck, 12-14 września 2012 r. Łukasz Musiaka s. 275-278
Międzynarodowa konferencja „Nie masz już żydowskich miasteczek. Zagłada Żydów na polskiej prowincji. Sprawcy - Ofiary – Świadkowie”, Łódź, 27-28 października 2011 r. Andrzej Rykała s. 279-282
Międzynarodowa konferencja naukowa „Żydzi w powojennej Polsce i Łodzi 1945-1950”, Łódź, 24 maja 2012 r. Andrzej Rykała s. 283-285