Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7
Prawo rzymskie jako fundament europejskiej kultury prawnej Marek Kuryłowicz s. 9-25
Diritto romano la fonte del diritto civile serbo moderno Antun Malenica s. 27-45
Prawo rzymskie jako podstawa projektów kodyfikacyjnych w dawnej Polsce Janusz Sondel s. 47-69
Reguły prawa rzymskiego do dziesięciu przykazań Bożych Maria Zabłocka s. 71-78
Doświadczenie prawa rzymskiego a pojęcie dobrej wiary w europejskiej dyrektywie o klauzulach niedozwolonych w umowach konsumenckich Wojciech Dajczak s. 79-101
"Lex retro non agit" : sformułowanie w polskiej doktrynie prawniczej Witold Wołodkiewicz s. 103-122
Wpływ prawa bizantyńskiego na opiekę w "Ruskiej Prawdzie" i w "I Statucie litewskim" Sławomir Godek s. 123-149
Rzymska "Societas" a "partnership" systemu "common law" Ewa Dziuban s. 151-166
"Laudatores" w procesie rzymskim Wiesław Mossakowski s. 167-176
Concetto di "patria civitatis" di Cicerone Antun Malenica s. 177-190
VIII Colloquio dei romanisti dell'Europa centro-orientale e d'Italia, Vladivostok 5-7 ottobre 2000 Jan Zabłocki s. 191-195