Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora
ISSN 0209-178X
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora
1976, Tom 31

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marek Licyniusz Krassus wobec wygnania Cycerona Elżbieta Mazurkiewicz s. 1-12
Szymon Teofil Turnowski w obronie zgody sandomierskiej Henryk Gmiterek s. 13-40
Samuel Hartlib i kwestia filantropii w okresie rewolucji angielskiej XVII wieku Michał J. Rozbicki s. 41-57
Koncepcja władzy Jamesa Harringtona : u progu nowożytnych poglądów Antoni Krawczyk s. 59-86
Kajetan Koźmian w świetle nowszych badań Juliusz Willaume s. 87-101
Poglądy dekabrystów na kwestię narodową Leszek Piątkowski s. 103-122
Polskie misje polityczne w Mołdawii w latach 1846 Małgorzata Willaume s. 123-135
Jerzy Plechanow w historiografii Polski Ludowej Anna Maria Kulczycka s. 137-153
Sprawy polskie w dziejopisarstwie napoleońskim Eugeniusza W. Tarlego Stanisław Wiśniewski s. 155-179
Henryk Sienkiewicz wobec rewolucji 1905-1907 Daniela Kołodziej s. 181-197
Pobyt delegacji robotniczo-chłopskiej z Polski w Związku Radzieckim w 1927 r. z okazji obchodów dziesiątej rocznicy Rewolucji Październikowej Petro P. Czełak s. 199-208
Przemysł cukrowniczy ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1929-1939 Bronisław Mikulec s. 209-231
Filozofia człowieka w prozie Tadeusza Konwickiego Anna Nasalska s. 233-256
Drobne formy narracyjne w literaturze krajowej Krzysztof Stępnik s. 257-270
O niezależności etyki w doktrynie moralnej Profesora Tadeusza Kotarbińskiego Paweł Smoczyński s. 271-280
Rola teorii w badaniach pedagogicznych Mieczysław Łobocki s. 281-304
Czynniki utrudniające proces studiowania na pierwszym roku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Jan Saran s. 305-316
Współzależność między sprawnością umysłową a dojrzałością społeczną dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym Stanisław Siwek s. 317-336
O języku druków lubelskich z XVII wieku Wladysława Książek-Bryłowa s. 337-355
Gwara (morfologia i składnia) osady Łomazy Feliks Czyżewski s. 357-370
Kontekst semantyczny a znaczenie wyrazu homonimicznego : na przykładzie wyrazu "pokój" Ryszard Tokarski s. 371-384
Materiał rosyjski ze słownika Katarzyny II Urszula Juszkiewicz s. 385-401