Tytuł Literary Studies in Poland
ISSN 0137-4192
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Literary Studies in Poland
1984, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
On the "Gawęda" Michał Głowiński Paul Coates (tłum.) s. 7-11
La poétique de la "Gawęda" Zofia Szmydtowa Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 13-33
Le magnat, le petit noble et le XIXe siècle : (introduction aux "Souvenirs de Soplica") Maria Żmigrodzka Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 35-69
On Amorphism of the "Gawęda" : remarks concerning "Soplica Memoirs" Kazimierz Bartoszyński Bogusław Lawandowski (tłum.) s. 71-95
Comment les formes personnelles jouent-elles au théâtre du discours? Aleksandra Okopień-Sławińska Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 97-127
Narration en tant que monologue énoncé Michał Głowiński Anna Tyńska (tłum.) s. 129-161
"Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza", Wiktor Weintraub, Warszawa 1982 : [recenzja] Marek Kwapiszewski Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 163-171
"Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie", Teresa Michałowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Adamczyk Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 171-176
Notes on contributors. s. 177