Tytuł Literary Studies in Poland
ISSN 0137-4192
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Literary Studies in Poland
1986, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
A Few Preliminary Remarks Edward Balcerzan Jan Patrick Lee (tłum.) s. 7-13
A Model of Communication in Translation Jerzy Święch Jan Patrick Lee (tłum.) s. 15-24
La Réception polonaise des "Colloques" d'Erasme de Rotterdam Janusz Tazbir Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 25-41
Le Lipsianisme en Pologne aux XVIe et XVIIe siècles Barbara Otwinowska Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 43-56
Le Lyrisme mélique vieux polonais et ses liens européens Alina Nowicka-Jeżowa Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 57-79
La Réception de la poésie grecque dans la Pologne des XVIe et XVIIe siècles Janina Czerniatowicz Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 81-91
Les Conceptions du tragique au XVIe siècle Janina Abramowska Yolande Lamy Grumm (tłum.) s. 93-119
"Powiastka w oświeceniu stanisławowskim", Zofia Sinko, Wrocław 1982 : [recenzja] Zofia Sinko Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 121-125
"Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany", Jadwiga Kotarska, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Dorota Gostyńska Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) Anna Tyńska (tłum.) s. 126-138
What is Polish language to the translator? Edward Balcerzan Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 139-141
Notes on contributors. s. 143-144