Tytuł Literary Studies in Poland
ISSN 0137-4192
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Literary Studies in Poland
1992, Tom 25

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
La "fête de la mort" et son reflet dans la littérature funéraire polonaise du XVIle et du XVIIle siècles Alina Nowicka-Jeżowa Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 7-43
La mort, témoin romantique le l'existence Maria Janion Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 45-62
C'est que moi, cher Henry, je suis malade Marek Bieńczyk Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 63-81
Eros et Thanatos Ryszard Przybylski Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 83-109
"Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w.", Maciej Włodarski, Kraków 1987 : [recenzja] Alina Nowicka-Jeżowa Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 111-119
"Homo viator - mundus - mors : studia z dziejów eschatologii w literaturze staropolskiej", Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1988 : [recenzja] Maciej Włodarski Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 119-125
"Za bramą wielkiej ciszy. 200 lat dziejów Powązek", Jerzy Waldorff, Warszawa 1990 : [recenzja] Danuta Jackiewicz Jerzy Waldorff (aut. dzieła rec.) Teresa Święch (tłum.) s. 126-132
Notes on Contributors. s. 133