Tytuł Literary Studies in Poland
ISSN 0137-4192
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Literary Studies in Poland
1988, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Comment les Polonais du XVIe siècle voyaient l'Italie et les Italiens Claude Backvis s. 7-39
Les Juifs vus par l'opinion polonaise des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles Janusz Tazbir Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 41-77
L'Image du Français et de la France dans la littérature des Lumières polonaises Teresa Kostkiewiczowa Magdalena Bogusławska (tłum.) s. 79-100
Le Cosaque dans la littérature romantique polonaise Marek Kwapiszewski Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 101-121
The Voices from the House of the Dead Marek Zaleski Zofia Lesińska (tłum.) s. 123-131
Postface Stefan Treugutt Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 133-136
"Europejskość i polskość literatury naszego renesansu", Janusz Pelc, Warszawa 1984 : [recenzja] Antoni Czyż Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) Zofia Lesińska (tłum.) s. 137-144
"Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej", red. Zofia Stefanowska, Warszawa 1973 : [recenzja] Luigi Marinelli Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Fiorenzo Fantaccini (tłum.) s. 144-160
"Cultura e nazione in Italia e Polonia dal Rinascimento all' Illuminismo", red. V. Branca, S. Graciotti, Firenze 1986 : [recenzja] Luigi Marinelli V. Branca (aut. dzieła rec.) S. Graciotti (aut. dzieła rec.) Richard Castle (tłum.) s. 160-163
Note on Contributors. s. 165