Tytuł Literary Studies in Poland
ISSN 0137-4192
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Literary Studies in Poland
1980, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Le romantisme polonais parmi les romantismes européens Maria Janion Lucjan Grobelak (tłum.) s. 7-36
On the Dantesque Characterof Part Three of Mickiewicz's "Forefathers" Zofia Stefanowska Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 37-44
Les Slaves et la vieille Europe : autour du concept de barbarie romantique Alina Witkowska Lucjan Grobelak (tłum.) s. 45-55
L'histoire et l'épopée romantique Maria Żmigrodzka Roman Kornecki (tłum.) s. 57-90
"The Sickness of the Age" and the Romantic Life-Style Janina Kamionka-Straszakowa Paul Coates (tłum.) s. 91-120
"O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1976 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 121-127
"Ruch konwencji. Szkice o poezji romantycznej", Anna Opacka, Ireneusz Opacki, Katowice 1975 : [recenzja] Anna Opacka Ireneusz Opacki Anna Opacka (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 127-136
"Gorączka romantyczna", Maria Janion, Warszawa 1975 : [recenzja] Marta Piwińska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Paul Coates (tłum.) s. 137-139
"Romantyzm i historia", Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Janion Maria Żmigrodzka Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 139-149
"Florenckie poematy Słowackiego", Jarosław Maciejewski, Wrocław 1974 : [recenzja] Alina Siomkajło Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Paul Coates (tłum.) s. 149-153
"Mickiewicz. Słowo i czyn", Alina Witkowska, Warszawa 1975 : [recenzja] James Roney Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 153-157
"Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii", Marta Piwińska, Warszawa 1979 : [recenzja] Marta Piwińska Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 157-165
"Ciemne drogi szaleństwa", Alina Kowalczykowa, Kraków 1978 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 165-171
"Ogrody romantyków", Ryszard Przybylski, Kraków 1978 : [recenzja] Alina Siomkajło Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 172-177
"Problemy polskiego romantyzmu", pod red. Marii Żmigrodzkiej, Zofii Lewinówny, Wrocław 1974 : [recenzja] James Roney Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 177-187
"Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Vol. 1-4", red. Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczańska, Kraków 1975 : [recenzja] Maria Dernałowicz Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Wyczańska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 189-191
Complete Works of Adam Mickiewicz Cecylia Gajkowska Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 191-192
Colloques Alina Kowalczykowa Lucjan Grobelak (tłum.) s. 193-194