Tytuł Literary Studies in Poland
ISSN 0137-4192
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Literary Studies in Poland
1979, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Renaissance in Poland : an outline Jerzy Ziomek Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 7-20
Theatre and drama in the Baroque period Czesław Hernas Edward Rothert (tłum.) s. 21-35
Le Baroque et la malédiction du mouvement : sur la poésie de Mikołaj Sęp Szarzyński Jan Błoński Lucjan Grobelak (tłum.) s. 37-72
La notion de "genre" (genus) dans la théorie de la poésie en Pologne à l'époque de la Renaissance et du Baroque Teresa Michałowska Lucjan Grobelak (tłum.) s. 73-94
Les origines des emblèmes Renaissance en Pologne Janusz Pelc Lucjan Grobelak (tłum.) s. 95-110
"Renesans", Jerzy Ziomek, Warszawa 1976 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) Aniela Korzeniowska (tłum.) s. 111-113
"Barok", Czesław Hernas, Warszawa 1976 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Aniela Korzeniowska (tłum.) s. 113-115
"W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna", Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1973 : [recenzja] Ludwika Szczerbicka-Ślęk Ludwika Szczerbicka-Ślęk (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 116-122
"Ład i fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce", Janina Abramowska, Wrocław 1974 : [recenzja] Janina Abramowska Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 122-131
"Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750). Główne problemy i kierunki recepcji", Tadeusz Bieńkowski, Wrocław 1976 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) Aniela Korzeniowska (tłum.) s. 131-134
"Język - naród - kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku", Barbara Otwinowska, Wrocław 1974 : [recenzja] Barbara Otwinowska Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Aniela Korzeniowska (tłum.) s. 134-140
"Wśród impresorów krakowskich doby renesansu", Tadeusz Ulewicz, Kraków 1977 : [recenzja] Tadeusz Ulewicz Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 140-150
"W krzywym zwierciadle. O karykaturze i pamflecie czasów renesansu", Hanna Dziechcińska, Wrocław 1976 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) Catherine Maire (tłum.) s. 150-156
"Literatura staropolska w kontekście europejskim. Związki i analogie", red. Teresa Michałowska, Jan Ślaski, Wrocław 1977 : [recenzja] Marek Prejs Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Jan Ślaski (aut. dzieła rec.) Aniela Korzeniowska (tłum.) s. 156-164
"Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia. T. 1-2", red. Władysław Korotaj, Wrocław 1965-1976 : [recenzja] Władysław Korotaj Władysław Korotaj (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 165-173
"Słownik polszczyzny XVI wieku", pod red. Stanisława Bąka [et al.], Wrocław 1966 : [recenzja] Maria Renata Mayenowa Stanisław Bąk (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 173-179
"Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku", pod red. Alodii Kaweckiej-Gryczowej, Wrocław 1978 : [recenzja] Alodia Kawecka-Gryczowa Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 179-181
"Wojownicy sarmaccy", Szymon Starowolski, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Stranawski Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 182
The Anniversary Edition of Jan Kochanowski's Works Barbara Otwinowska Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 183-184
"Jan Kochanowski" Teresa Michałowska Aniela Korzeniowska (tłum.) s. 184-186