Tytuł Literary Studies in Poland
ISSN 0137-4192
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Literary Studies in Poland
1987, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drama and Theatre in Polish Theoretical Discussions Henryk Markiewicz Ludwik Wiewiórkowski (tłum.) s. 7-26
Des méthodes externes et internes à la communication littéraire Michał Głowiński Marie Szypowska-Guyot (tłum.) s. 27-46
Contexte social du fait littéraire et fonctions de la lecture Janusz Lalewicz Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 47-82
Les Problèmes de structure temporelle dans les oeuvres épiques Aleksander Labuda Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 83-113
"Wymiary dzieła literackiego", Henryk Markiewicz, Kraków 1984 ; "Świadomość literatury. Rozprawy i szkice", Henryk Markiewicz, Warszawa 1984 : [recenzja] Bohdan Tomasik Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Ludwik Wiewiórkowski (tłum.) s. 115-126
"Gra w Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, Warszawa 1982 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 126-132
"Tango Gombrowicz", collected by Rajmund Kalicki, Kraków 1984 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Rajmund Kalicki (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 132-133
"Gombrowicz i krytycy", oprac. Zdzisław Łapiński, Kraków 1984 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 133-137
"Ja, Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji", Zdzisław Łapiński, Lublin 1985 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 137-140
"Horyzonty wyobraźni. O języku poezji Oświecenia", Teresa Kostkiewiczowa, Warszawa 1984 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Małgorzata Kallaur (tłum.) s. 140-146
"Zarys dziejów poetyki. Od starożytności do końca XVII w.", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Warszawa 1985 : [recenzja] Adam Rysiewicz Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) Ludwik Wiewiórkowski (tłum.) s. 146-151
Janusz Lalewicz 1939-1985 Jan Kordys Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 153-157
Note on contributors. s. 159