Tytuł Literary Studies in Poland
ISSN 0137-4192
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Literary Studies in Poland
1985, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poetic translation and the system of literary culture Edward Balcerzan Paul Coates (tłum.) s. 7-22
Le topos et quelques lieux communs des études littéraires Janina Abramowska Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 23-50
Grotowski et le drame romantique Konstanty Puzyna Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 51-60
A Page from the History of Commonsense, or Physiognomy in Literature Józef Bachórz John Lee (tłum.) s. 61-74
L'Homme et le Temps : les motifs du temps dans la poésie baroque polonaise Teresa Michałowska Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 75-96
"Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku", Maria Adamczyk, Poznań 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) John Lee (tłum.) s. 97-101
"Madrygały staropolskie", Alina Nowicka-Jeżowa, Wrocław 1978 : [recenzja] Alina Nowicka-Jeżowa Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Anna Tyńska (tłum.) s. 101-109
"Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym", Włodzimierz Bolecki, Wrocław 1982 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Anna Tyńska (tłum.) s. 109-116
Notes on contributors. s. 117-118