Tytuł Literary Studies in Poland
ISSN 0137-4192
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Literary Studies in Poland
1985, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Textual Coherence and the Reader's Attitude Maria Renata Mayenowa Jan Patrick Lee (tłum.) s. 7-25
Coherence of Literary Texts Is a Convention Włodzimierz Bolecki Jan Patrick Lee (tłum.) s. 27-57
La carrière de l'authentique Jerzy Jarzębski Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 59-81
La position autobiographique Małgorzata Czermińska Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 83-102
Une vie et une création, ou deux créations? Zdzisław Łapiński Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 103-113
"Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1981 : [recenzja] Marek Kwapiszewski Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 115-126
"Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju", Adam Karpiński, Wrocław 1983 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 126-135
Notes on contributors. s. 136