Tytuł Forum Oświatowe
ISSN 0867-0323
Wydawca Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Forum Oświatowe
2012, Tom 24, Numer 2(47)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji. s. 9-12
Rekonstrukcjonizm społeczny : wzajemność oddziaływań kultury i edukacji Hanna Kostyło s. 15-32
Poprawność polityczna wobec systemu oświaty - wybrane przykłady i konsekwencje Marcin Rojek s. 33-47
George Spindler's concept of cultural therapy and its current application in education Iryna Labatiuk s. 49-60
Duchowość, tożsamość i edukacja Jarosław Marzec s. 61-78
The act of cultural mediation in children's play Milda Brėdikytė Patrycja Poniatowska (tłum.) s. 81-122
Doskonalenie zawodowe nauczycieli - kategorie, kompetencje, praktyka Grażyna Kosiba s. 123-138
Skala Przekonań Zawodowych Nauczycieli Wychowania Fizycznego Maria Brudnik-Dąbrowska s. 139-164
Społeczno-ideologiczne konteksty uwikłania edukacji przedszkolnej Urszula Dzikiewicz-Gazda s. 167-174
Autoethnography as an accessible method of research Patrycja Polczyk s. 175-182
Autorefleksja nad kulturą organizacji w procesie uczenia się nauczycieli Krzysztof Jaworski s. 183-191
Participation and education : action research as citizenship education Hana Červinková s. 195-196
Transdisciplinary Seminar on Qualitative Research, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 4-6 June 2012 Joanna Ostrouch-Kamińska s. 197-198
XXI Democracy and Diversity Institute, Wrocław, 9-25 lipca 2012 r. Anna Jakubowska s. 199-200
XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Supraśl, 17-22 września 2012 r. Anna Jakubowska Izabela Serafin Monika Taras s. 201-204
Relacje, etyczność, polityka edukacyjna : wrażliwe punkty współczesnej pedagogiki : (na podstawie doniesień z obszaru hiszpańskiego oraz iberoamerykańskiego, "Estudios Sobre Educación", nr 17, grudzień 2009) Katarzyna Szymala s. 207-212