Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 117
Biuletyn Polonistyczny
1978, Tom 21, Numer 2 (68)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Badań Literackich - trzydzieści lat działalności. s. 1-8
O wydawnictwach Instytutu Badań Literackich Aniela Piorunowa s. 8-13
Kontakty zagraniczne Instytutu Badań Literackich Anna Grygo s. 64-77
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Joanna Łuczyńska s. 84-87
Wykaz pracowników zatrudnionych w IBL. s. 111-119
"Problematyka funkcji perswazyjnej tekstów literackich i paraliterackich w świecie tez Semantyki Ogólnej", Stanisław Barańczak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Jerzy Snopek Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 120
"Problematyka interpretacji badawczej tekstu słownego piosenek", Anna Barańczak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Jerzy Snopek Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 120
"Struktura polskiego słownictwa teatralnego", Anna Cegieła, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Joanna Zawadzka Anna Cegieła (aut. dzieła rec.) s. 122
"Socjologia języka", Zbigniew Bokszański, Andrzej Piotrowski, Marek Ziółkowski, Red. nauk.: M.R.Mayenowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zbigniew Bokszański (aut. dzieła rec.) Andrzej Piotrowski (aut. dzieła rec.) Marek Ziółkowski (aut. dzieła rec.) s. 122
"Literatura i literackość. Zagadnienia, spory, wnioski", Stanisław Dąbrowski, Kraków 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 124
"Platon i genologia", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Marian Płachecki Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 124
"Futuryzm i jego warianty w kulturze europejskiej", Praca zbiorowa pod red. J.Heisteina, Wrocław 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa s. 126
"Inwazja eseju", Krzysztof Dybciak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 126
"Funkcja dźwięku w pierwszych estetykach sztuki radiowej", Krystyna Laskowicz, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Krystyna Laskowicz (aut. dzieła rec.) s. 128
"Poetyka w systemie krytycznoliterackim Konstantego Troczyńskiego", Krzysztof Krasuski, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Krzysztof Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 128
"Wśród zagadnień metodologii badań literackich", Zbigniew Jerzy Nowak, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) s. 130
"Małe formy literackie", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 130
"O pytaniu dydaktycznym w nauczaniu literatury (aspekt historyczny i zakres problematyki)", Małgorzata Bartczak, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Małgorzata Szejna Małgorzata Bartczak (aut. dzieła rec.) s. 132
"Twórczość radiowa Władysława Terleckiego", Sława Bardijewska, "Dialog" nr 11 (1977) : [recenzja] Danuta Piasecka Sława Bardijewska (aut. dzieła rec.) s. 132
"Nauczyć się siebie. O twórczości prozatorskiej Bernarda Sztajnerta", Stefan Błażejewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Stefan Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Uwagi na marginesie prób periodyzowania współczesnej poezji", Stanisław Bereś, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 134
">>Nikomu albo raczej wszystkim, swoje księgi daję<<. O roli odbiorcy w strukturze fraszek Kochanowskiego", Maria Bocheńska, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Bocheńska (aut. dzieła rec.) s. 136
"Chłopska literatura klasowa (z dyskusji 1919-1939)", Tadeusz Błażejewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Krzysztof Łączyński Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 136
"Jak czytano >>opowieści biograficzne<< Wacława Berenta (1934-1939)", Włodzimierz Bolecki, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 138
"Synkretyzm gatunkowy. >>Pada deszcz<< Stefana Flukowskiego", Maria Bujnicka, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Danuta Piasecka Maria Bujnicka (aut. dzieła rec.) s. 138
"Międzywojnie w oczach publicystów i badaczy po roku 1945", Andrzej Chruszczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Piotr Stasiński Andrzej Chruszczyński (aut. dzieła rec.) s. 140
"Utopia dobroci. Wilhelm Mach i jego książka nie napisana", Tomasz Burek, "Twórczość" nr 10 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 140
"Liryczny debiut Tetmajera. Nieporozumienia interpretacyjne", Piotr Czartołomny, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Piotr Czartołomny (aut. dzieła rec.) s. 142
"Nieznany list Karola Szymanowskiego do Stanisława Witkiewicza", Teresa Chylińska, "Twórczość" nr 11 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Teresa Chylińska (aut. dzieła rec.) s. 142
"Styl językowy twórczości poetyckiej Młodej Polski", Urszula Dzióbałtowska-Chciuk, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.15 : [recenzja] Jan Zieliński Urszula Dzióbałtowska-Chciuk (aut. dzieła rec.) s. 144
"Z dziejów dramatu skandynawskiego w Polsce", Olga Dobijanka-Witczakowa, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Maria Prussak Olga Dobijanka-Witczakowa (aut. dzieła rec.) s. 144
"Z badań nad życiem i twórczością Józefa Jedlicza", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 146
"Trzy role podmiotu lirycznego w >>Trenach<<", Stanisław Grzeszczuk, "Ruch Literacki" z. 6 (1977) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 146
"O autografach sonetu >>Ałuszta w nocy<<", Helena Hleb-Koszańska, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Irena Stemplowska Helena Hleb-Koszańska (aut. dzieła rec.) s. 148
"Śląskie lata i wiersze Juliana Przybosia", Krystyna Neska-Kwaśniewicz, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Danuta Piasecka Krystyna Neska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) s. 148
"Przyczynek do portretu romantyka. Berwiński-dziennikarz", Maria Jagielska, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Maria Jagielska (aut. dzieła rec.) s. 150
"Dokąd, ale i skąd idziemy", Jan Zygmunt Jakubowski, Wybór: J.Jakubowska, Warszawa 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Literatura piękna w dorobku łódzkich wydawców (do 1918)", Janina Jaworska, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Janina Jaworska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Idea >>kultury proletariackiej<< w okresie międzywojennym", Zbigniew Jarosiński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Piotr Stasiński Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 152
">>Almanach Nowej Sztuki<< i awangarda", Stefan Kłak, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Stefan Kłak (aut. dzieła rec.) s. 154
">>Pan Tadeusz<< i nowa sztuka. O >>Zarazie w Grenadzie<< J.N.Millera", Romuald Kanarek, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Romuald Kanarek (aut. dzieła rec.) s. 154
"Poglądy teoretyczne Władysława Łozińskiego na powieść współczesną i historyczną", Karol Kosek, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Karol Kosek (aut. dzieła rec.) s. 156
">>Europa<<: między awangardą a polityką", Tadeusz Kłak, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 156
"Uwagi o stylu >>Marii<< Antoniego Malczewskiego", Zofia Kropiwnicka-Woźniak, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.15 : [recenzja] Anna Braciszewska Zofia Kropiwnicka-Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 158
"Opozycja wartości jako element komunikacyjny prozy Brunona Schulza", Krystyna Kralkowska-Gątkowska, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Krystyna Kralkowska-Gątkowska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Niebo i ziemia", Wacław Kubacki, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Jan Zieliński Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 160
"Mochnacki o powstaniu listopadowym. Reportaż czy >>wielka<< historia", Grażyna Królikiewicz, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Grażyna Królikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 160
"Autoportret Stanisławy Przybyszewskiej w listach ukryty", Tomasz Lewandowski, "Twórczość" nr 11 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Między powieścią przygodową a powiastką filozoficzną. O >>Ucieczce na południe<< S. Mrożka", Wojciech Ligęza, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Wojciech Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 162
"Sposoby lektury >>Generała Barcza<<", Magdalena Lubelska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Krzysztof Łączyński Magdalena Lubelska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Literatura polska i rosyjska przełomu XIX Aniela Piorunowa s. 164
"Pieśni powstańców górnośląskich Władysława Bocheńskiego jako nieznane źródło śląskiej poezji powstańczej", Irena Łoguszowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Irena Łoguszowa (aut. dzieła rec.) s. 166
"Z dziejów powstania >>Sonetów<< Adama Mickiewicza", Siemion Łanda, Tłum. J.Sidorska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Anna Braciszewska Siemion Łanda (aut. dzieła rec.) s. 166
">>Węzły życia<< w świetle >>Dzienników czasu wojny<<", Stanisław Majchrowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Stanisław Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Geometria kultury. (O Irzykowskim)", Sławomir Magala, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Sławomir Magala (aut. dzieła rec.) s. 168
"Jana Kochanowskiego >>O Czech i Lechu historyja naganiona<< wobec historiografii polskiej XIX wieku", Jan Malicki, "Ruch Literacki" z. 6 (1977) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 170
"Decyma pieśni pokutnych Wacława Potockiego wobec Morsztynowej Pokuty w Kwartanie", Jan Malicki, "Prace Naukowe UŚl." nr 99 (1976) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 170
"Szymona Starowolskiego >>Rozmowa X Plebana z Żołnierzem zwróconym z wojny kozackiej w roku 1648<<", Józef Mayer, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Józef Mayer (aut. dzieła rec.) s. 172
"Nieznana polemika Konstantego Damroza", Elżbieta Malinowska, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Elżbieta Malinowska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Sienkiewicz w Łodzi 1900-1904. Z kroniki kultu", Bogdan Mazan, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Maria Prussak Bogdan Mazan (aut. dzieła rec.) s. 174
"Wypowiedzi pojedyncze w twórczości Prusa", Stanisław Mikołajczak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Małgorzata Szejna Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 176
"Jan Lechoń jako krytyk literacki", Anna Nowakowska, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Krzysztof Łączyński Anna Nowakowska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Artysta i uczony", Leonard Neuger, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Leonard Neuger (aut. dzieła rec.) s. 178
"Kontakty literackie Zygmunta Kisielewskiego z Wilhelmem Feldmanem", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 180
"Gest śmiechu", Ryszard Nycz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 180
">>Nadziemska moc wyobraźni<<. O metaforze Żeromskiego na przykładzie >>Popiołów<<", Jerzy Paszek, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 182
"Majakowski w Polsce międzywojennej (lata trzydzieste)", Witold Parniewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.16 : [recenzja] Krzysztof Łączyński Witold Parniewski (aut. dzieła rec.) s. 182
"Gombrowicz i lęk. Uwagi o >>Diariuszu Rio Parana", Janusz Pawłowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Joanna Zawadzka Janusz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 184
"Geneza śląskich zainteresowań J.I.Kraszewskiego", Maria Pawłowiczowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Maria Pawłowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 184
"Zasadniczy Edward Szymański", Marian Piechal, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 186
">>Wędrowiec<< z lat 1884-1887. (Z dziejów powstania, działalności i upadku pisma w świetle wspomnień i nie wydanych listów Stanisława Witkiewicza)", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 186
"Ostrożna muza satyr oświeceniowych", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 188
"Kraków w twórczości literackiej Włodzimierza Tetmajera", Leokadia Pośpiechowa, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 188
"Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski", Oprac. M.Podraza-Kwiatkowska, wyd.2, zmien., Wrocław 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa s. 190
"Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. S.II", Praca zbiorowa pod red. Z.Golińskiego, Wrocław 1977 : [recenzja] Barbara Więzik s. 190
"Autor i jego sobowtór w prozie Witolda Gombrowicza", Ryszard K. Przybylski, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Ryszard K. Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 192
"U początków poetyki Leśmiana", Włodzimierz Próchnicki, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Włodzimierz Próchnicki (aut. dzieła rec.) s. 192
"Krótka historia teatru polskiego", Zbigniew Raszewski, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Prussak Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 194
"O czytelnika i opinie publiczną. Specyfika pism periodycznych Brunona Kicińskiego", Wiesław Pusz, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Irena Stemplowska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 194
"O polskich dziewiętnastowiecznych przekładach dramatu A. Puszkina", Anna Roszkowska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Anna Roszkowska (aut. dzieła rec.) s. 196
"Goszczyński. Opowieść biograficzna", Janina Rosnowska, Warszawa 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Janina Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 196
"Semantyczne funkcje nazw własnych występujących w literaturze okresu realizmu i naturalizmu", Irena Sarnowska, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Irena Sarnowska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Z badań nad korespondencją Andrzeja Struga (listy w sprawie >>pani Janiny<<)", Jerzy Rzymowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jerzy Rzymowski (aut. dzieła rec.) s. 198
"Starożytności egipskie w dramacie historycznym Stefana Żeromskiego >>Sułkowski<<", Maria Schleicher, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Maria Schleicher (aut. dzieła rec.) s. 200
"Sienkiewicz. Listy. T.1. Cz.1: Marian Albiński - Cyprian Godebski. Cz.2:Mścisław Godlewski- Władysław Jabłonowski", Wstęp i biogramy adresatów oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Bokszczanin s. 200
"O działalności wydawniczej Kraszewskiego (na przykładzie druku >>Pamiętnika<< Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego w roku 1877)", Barbara Smolińska, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Irena Stemplowska Barbara Smolińska (aut. dzieła rec.) s. 202
"Słownik literatury polskiego Oświecenia", Red. T.Kostkiewiczowa, Wrocław 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 202
"Spór o poezję", Autorzy: W.Paźniewski, i in., Red. S.Piskor, Kraków 1977 : [recenzja] Piotr Stasiński s. 204
"Problemy motywacji i analizy psychologicznej w polskiej prozie lat 1945-1950", Anna Sobolewska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Małgorzata Szejna Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 204
"Stefan Żeromski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci", Studia i szkice pod red. Z.Golińskiego, Warszawa 1977 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 206
"Moskiewsko-petersburskie >>Realia Mickiewiczowskie<< w świetle >>Dziennika<< Heleny Szymanowskiej", Zbigniew Sudolski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Irena Stemplowska Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Twórczość Marii Dąbrowskiej dla czasopism dziecięcych doby międzywojennej", Zofia Szmytrowska-Adamczykowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Zofia Szmytrowska-Adamczykowa (aut. dzieła rec.) s. 208
"Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych", Kazimierz Śląski, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Kazimierz Śląski (aut. dzieła rec.) s. 210
">>Krawiec<< i >>Operetka<< : wykroje i wzory", Małgorzata Szpakowska, "Dialog" nr 11 (1977) : [recenzja] Krzysztof Łączyński Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 210
"Przegląd podstawowych badań nad czytelnictwem dla dzieci i młodzieży", Jadwiga Weber, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Małgorzata Szejna Jadwiga Weber (aut. dzieła rec.) s. 212
"Elementy kultury ludowej w poezji Tadeusza Nowaka", Stefan Tomaszewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Danuta Piasecka Stefan Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 212
">>Żagary<<", Adam Wierciński, "Zeszyty Naukowe WSP Opole"Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Adam Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 214
"Impresjonizm Leśmiana", Anna Węgrzyniak, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Anna Węgrzyniak (aut. dzieła rec.) s. 214
"Projekcja politycznego marzenia. O >>Cudzie, czyli krakowiakach i góralach<< Wojciecha Bogusławskiego", Ryszard Wierzbowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Joanna Zawadzka Ryszard Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Satyra polityczna Wielkiej Emigracji", Elwira Wróblewska, Warszawa 1977 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Elwira Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 216
"Wypracowanie na temat >>Noc lipcowa<<", Wojciech Wyskiel, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 218
"Młoda Polska: T.1. Modernizm polski. T.2. Szkice z problematyki epoki", Kazimierz Wyka, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 218
"Między totalizmem a personalizmem. (Z polskich dyskusji o Conradzie w latach 1932-1939)", Stefan Zabierowski, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 220
">>Rossentiment<< w opowiadaniu Żeromskiego >>O żołnierzu tułaczu<<", Stefan Zabierowski, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 220
"Biografia awansu społecznego wsi. Proza Juliana Kawalca", Andrzej Zawada, "Literatura Ludowa" nr 2 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) s. 222
"Skamander", Jadwiga Zacharska, Warszawa 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jadwiga Zacharska (aut. dzieła rec.) s. 222
"Kształtowanie przestrzeni w >>Trylogii<< Sienkiewicza", Irena Zięba, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Jerzy Snopek Irena Zięba (aut. dzieła rec.) s. 224
"Studia polsko-prowansalskie", Franciszek Ziejka, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 224
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Zwierciadło prasy. Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej", Pod red.: B.Galstera, J.Kamionki-Straszakowej, K.Sierockiej, przy współudziale A.Piorunowej, Wrocław 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa s. 226
"Książka naukowa w kulturze polskiego Oświecenia", Anna Żbikowska-Migoń, Wrocław 1977 : [recenzja] Małgorzata Szejna Anna Żbikowska-Migoń (aut. dzieła rec.) s. 228
"Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty", Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Wrocław 1977 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Roman Loth (aut. dzieła rec.) s. 228
"Problemy badania i klasyfikacji gatunków folkloru w pracach W.J. Proppa", Jolanta Ługowska, "Literatura Ludowa" nr 2 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 230
">>Jaskinia Leichtweisa<< - opis druku brukowego", Piotr Kowalski, "Literatura Ludowa" nr 2 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 230
"Z zagadnień współczesnej dokumentalistyki filmowej", Marek Hendrykowski, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Marek Hendrykowski (aut. dzieła rec.) s. 232
"Polskie życie teatralne w Bielsku-Białej w latach międzywojennych", Jan Andrzej Fręś, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Andrzej Fręś (aut. dzieła rec.) s. 232
"Premiery i wydarzenia", Elżbieta Wysińska, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Prussak Elżbieta Wysińska (aut. dzieła rec.) s. 234
"Narodziny, świetność i śmierć Pleonazmusa", Tadeusz Nyczek, "Dialog" nr 11 (1977) : [recenzja] Joanna Zawadzka Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 234