Tytuł Warszawskie Studia Pastoralne
ISSN 1895-3204
Wydawca Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Warszawskie Studia Pastoralne
2005, Tom 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Edmund Robek s. 4-6
Teologia pastoralna czy teologia praktyczna. Spór o nazwę czy o koncepcję? Bronisław Mierzwiński s. 7-16
Struktura Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW. s. 17
Plan zajęć w roku akademickim 2005 s. 17
Program studiów doktoranckich w Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW Jan Przybyłowski s. 18-20
Zadania duszpasterskie instytutów życia konsekrowanego w Polsce Czesław Parzyszek s. 21-41
Realizacja powołania do świętości w życiu wiernych świeckich. Refleksja pastoralna Jan Przybyłowski s. 42-60
Nadzieja a Eucharystia Jerzy Lewandowski s. 61-76
Wyzwania pastoralne apostolstwa świeckich w Kościele w Polsce Edmund Robek s. 77-91
Znaczenie strony internetowej w duszpasterstwie parafialnym Ewa Borowik-Dąbrowska s. 92-98
Sympozjum "Sytuacja Kościoła w zjednoczonej Europie" Arkadiusz Ziejka s. 99-100
Sprawozdanie z wyjazdu Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW Katarzyna Orzech Marta Wrzosek s. 101-103
Spotkania Profesorów Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW Arkadiusz Ziejka s. 104-105
Publikacje Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW. s. 106-109
"Pasja pokoju. Eseje zaangażowane", Tomasz Merton, Kraków : [recenzja] Ewa Borowik-Dąbrowska Tomasz Merton (aut. dzieła rec.) s. 110-111