Tytuł Res Historica
ISSN 2082-6060
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Res Historica
2008, Tom 26

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o działalności politycznej księżnych krakowskich w okresie rozbicia dzielnicowego Agnieszka Teterycz-Puzio s. 9-29
Granice Włoch w oczach polskich podróżników w XVI i XVII wieku Ireneusz Drąszcz s. 31-41
Wici na pospolite ruszenie w Koronie w latach 1669-1673 Leszek A. Wierzbicki s. 43-48
Книговидавнича діяльність Яна Мілліковського Мihajlo Кrìl' s. 49-61
"Propaganda luchowska". Kulisy konwersji na prawosławie unitów wsi Luchów, Babice, Potok Górny w latach czterdziestych XIX wieku Tomasz Osiński s. 63-89
Moskiewski epizod Stanisława Zabiełły Marcin Kruszyński s. 91-111
Прикордонне співробітництво Люблінського воєводства i Bолинської області у 50-80 роках ХХ століття : (в світалі архівних документів) Lûdmila Vasilìvna Strìl'čuk s. 113-126
Edukacja historyczna a społeczeństwo informacyjne - kilka propozycji Andrzej Radomski s. 127-138
Testament Jana Tarły, wojewody sandomierskiego, z 1750 roku Wiesław Bondyra s. 141-153
Listy Władysława Sikorskiego do Żydowskiego Komitetu dla Niesienia Pomocy Ofiarom Rozruchów i Rabunków w listopadzie 1918 roku we Lwowie Zbigniew Zaporowski s. 155-159
"Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego", Andrzej Rozwałka, R. Niedźwiadek, M. Stasiak, Warszawa 2006 : [recenzja] Oleksandr Baran Rafał Niedźwiadek (aut. dzieła rec.) Andrzej Rozwałka (aut. dzieła rec.) Marek Stasiak (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Pojedynek za kulisami wielkiej dyplomacji. Księżna Dorothea Lieven wobec Polski i Polaków", Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Warszawa 2005 : [recenzja] Piotr Cichosz Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym", Jadwiga Hoff, Rzeszów 2005 : [recenzja] Artur Czuchryta Jadwiga Hoff (aut. dzieła rec.) s. 170-173
"Franciszek Rawita-Gawroński (1846-1930) wobec Ukrainy i jej przeszłości", Eugeniusz Koko, Gdańsk 2006 : [recenzja] Mirosław Szumiło Eugeniusz Koko (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956", red. Dariusz Rogut i Arkadiusz Adamczyk, Zelów 2005 : [recenzja] Robert Litwiński Arkadiusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) Dariusz Rogut (aut. dzieła rec.) s. 178-181
"Kraśniczyn. Dzieje gminy i okolic", Wiesław Tarnas, Lublin 2006 : [recenzja] Magorzata Kołacz Wiesław Tarnas (aut. dzieła rec.) s. 182-187
Międzynarodowa konferencja naukowa "Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej" - Kazimierz Dolny, 15-17 X 2007 Mariusz Ausz s. 191-193
Prof. dr hab. Bronisław Mikulec (1936-2007) Artur Czuchryta s. 197-198