Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szanowni Czytelnicy s. 6
Legioniści polscy na froncie włoskim w latach 1917-1918 Jan Snopko s. 7-22
Delimitacja granicy ustalonej Traktatem Ryskim Arkadiusz Żurawski s. 23-42
Próby zwiększenia możliwości bojowych polskiej artylerii w latach 1930-1939 na podstawie ćwiczeń doświadczalnych Michał Trubas s. 43-68
Wojskowe Biuro Historyczne i jego kadra w 1939 roku Konrad Paduszek Witold Rawski s. 69-96
Wojskowe prokuratury Polskich Kolei Państwowych w latach 1944-1949 - formalno-prawne podstawy działalności Elżbieta Romanowska s. 97-124
Refleksja metodologiczna do studiów nad LWP Krzysztof Komorowski s. 125-138
Przyczynek do historii polskiego radiowywiadu w latach II wojny światowej Andrzej Chmielarz s. 139-147
Założenia operacyjne i techniczne oraz przebieg i efekty rakietyzacji wojsk lądowych w latach 1960-1985. Relacja Julian Babula s. 148-162
Nowa biografia generała Kazimierza Sosnkowskiego Jerzy Kirszak Lech Wyszczelski (aut. dzieła rec.) s. 163-179
Doktorowi Jerzemu Kirszakowi w odpowiedzi Lech Wyszczelski s. 180-192
O książce niesłusznie nagrodzonej Michał Glock Oskar Myszor Maciej K. Franz (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Churchill's spearhead. The development of Britain' s Airborne Forces during Second World War", John Greenacre, Barnsley 2010 : [recenzja] Wojciech Markert John Greenacre (aut. dzieła rec.) s. 199
"The Secret History of MI6", Keith Jeffery, Nowy Jork 2010 : [recenzja] Konrad Paduszek Keith Jeffery (aut. dzieła rec.) s. 200
"Preußische Armee und polnische Minderheit. Royalistische Streitkräfte im Kontext der Nationalitätenfrage des 19. Jahrhunderts (1815-1914)", Jens Boysen, Marburg 2008 : [recenzja] Zbigniew Grabowski Jens Boysen (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Oczerki po istorii wojennogo i morskogo duchowienstwa Rossijskoj imperii XVIII-naczała XX wiekow : Itogi 1917 godu", Konstantin Gienadiewicz Kapkow, Moskwa 2009 : [recenzja] Jerzy Grzybowski Konstantin Gienadiewicz Kapkow (aut. dzieła rec.) s. 202-204
Nadanie szefostwa króla Rumunii Karola II 57 Pułkowi Piechoty Aleksander Smoliński s. 205-223
Sprostowanie do "Dziennika z września 1939 roku komendanta garnizonu w Łucku" Ryszard Dalecki s. 224
Międzynarodowa konferencja naukowa "Wojna polsko-rosyjska (1919-1920) i jej międzynarodowe odniesienia z perspektywy 90-lecia" Jeremiasz Ślipiec s. 225-238
Noty o autorach. s. 239
Nowości wydawnicze Wojskowego Biura Badań Historycznych WCEO. s. 240