Znaleziono 1 artykuł

Włodzimierz bo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Od poznania do epifanii. (O poezji opisowej Leśmiana)", Michał Głowiński, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Włodzimierz bo Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 180