Znaleziono 6 artykułów

Tadeusz Zielichowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie powieści społecznej dla rozwoju realizmu w literaturze polskiej lat 1840-1880 Helena Z. Cybienko Tadeusz Zielichowski (tłum.) s. 85-94
Łesia Ukrainka i Maria Konopnicka : (próba porównania typologicznego) Julia Ł. Bułachowska Tadeusz Zielichowski (tłum.) s. 95-103
Sytuacja i charakter : "Wywiad z Ballmeyerem" i "Jak być kochaną" Kazimierza Brandysa Waleria P. Wiedina Tadeusz Zielichowski (tłum.) s. 189-198
Metamorfozy podmiotu dzieła (na przykładzie utworu Dezsö Tandoriego "Czekając na Godota: 11 aeromobilów") Endre Bojtár Tadeusz Zielichowski (tłum.) s. 249-259
Z korespondencji Józefa Korzeniowskiego z Adamem Zawadzkim (1840-1860) Dina S. Prokofjewa Tadeusz Zielichowski (tłum.) s. 285-298
Claude Lévi-Strauss : czy tylko etnologia? Jezilar M. Mieletynski Tadeusz Zielichowski (tłum.) s. 325-345